Zastavte výkon zrážok zo svojej mzdy teraz

Dohody o zrážkach zo mzdy vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv alebo uzatvorené spolu pri uzatvorení spotrebiteľskej zmluvy sú neprijateľnou zmluvnou podmienkou a plnenie – vykonávanie zrážok zo mzdy na základe neplatnej zmluvnej podmienky je v rozpore so zákonom.

Dohoda o zrážkach zo mzdy medzi nebankovým subjektom nebola so spotrebiteľom individuálne dojednaná, teda ten musí akceptovať uzavretie zmluvy o úvere a dohody o zrážkach zo mzdy ako celku, inak by nebol poskytnutý úver.

  Informácie o spotrebiteľovi (zamestnancovi)

  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná

  Informácie o zamestnávateľovi

  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná

  Informácie o zmluve a zrážkach zo mzdy

  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná