Užívajte si život, bez exekúcií


Je voči Vám vedená exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku pre nesplatený dlh nebankovke či banke? Máme pre vás dobrú správu. Vašu exekúciu je možné zastaviť.


Ako sa zbaviť exekúcie?
 

Váš nový začiatok, bez exekúcie

Vedenej voči Vám na základe rozhodcovského rozsudku pre nesplatený dlh nebankovému subjektu alebo banke. Zistite ako sa môžete zbaviť svojej exekúcie.

Registrácia

Pomoc získate po úspešnej online registrácii cez Elektronickú podateľňu a doručení všetkých potrebných dokumentov. Pred registráciou si pripravte podklady, ktoré sme uviedli v časti Podmienky.

Prvých 500 exekuovaných občanov získa pomoc ako doživotné členstvo v Spotrebiteľskom Klube bezplatne.

Počas registrácie postupujte mimoriadne obozretne a dôkladne si čítajte pokyny uvedené vo formulári. Po registrácií na vašu emailovú adresu doručíme vypracované splnomocnenia, prihlášku člena Spotrebiteľského Klubu a pokyny podľa ktorých bude potrebné postupovať.

Do niekoľkých dní od úspešnej registrácie budete môcť používať celý svoj príjem.

 

O zastavenie exekúcie sa postará advokát

Nikam nechodíte, nič nepíšte a nič neposielate. Všetko vo Vašom mene vykoná advokát zastupujúci členov Spotrebiteľského Klubu.

 • Advokát pripraví a na príslušnom súde podá návrh na zastavenie Vašej exekúcie.
 • O priebehu a postupe krokov advokáta ste informovaný online cez Klientský portál
 • Kvalifikovanú právnu pomoc Vám poskytne jedine skúsený advokát

Nespoliehajte sa neodborné a pofidérne spoločnosti poskytujúce "rovnaké služby" za odmeny v stovkách eur.

Proces zastavenia exekúcie je samostatným súdnym konaním pred exekučným súdom a môže trvať v rozmedzí 3 až 15 mesiacov.

Členom Spotrebiteľského Klubu preto nespokytujeme iba právnu pomoc prostredníctvom advokátov ale komplexné finančné poradenstvo, pre dočasné vyriešenie Vašej situácie, až do definitívneho zastavenia Vašej exekúcie.

O vaše peniaze sa staráme
aj po zastavení exekúcie

Členom klubu sa snažíme šetriť peniaze a čas. Hľadáme dodávateľov lacnejších energií, telekomunikačných či finančných služieb, ktorí splnia prísne podmienky našich hromadných aukcií.

Garantujeme, že členovia Spotrebiteľského Klubu majú tie najvýhodnejšie podmienky a najnižšie ceny na trhu.

Easy and pleasant


Sed ultrices nisl velit, eu ornare est ullamcorper a. Nunc quis nibh magna.
Proin risus erat, fringilla vel purus sit amet, mattis porta enim.


Play video
 

Jednoduché a férové podmienky

Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum. Proin bibendum sollicitudin feugiat.


Dôvodom exekúcie je nesplatený dlh voči nebankovému subjektu alebo banke

Exekúcia je vedená na základe rozhodcovského rozsudku

kjfd lkfja falô


Všeobecné podmienky pre zastavenie exekúcie
Pomoc so zastavením exekúcie poskytne Spotrebiteľské Centrum iba v prípade, že je voči vám vedená exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku pre nesplatený dlh v prospech oprávneného, ktorým je nebankový veriteľ, banka alebo inkasná spoločnosť; a zároveň ste alebo sa stanete riadnym členom Spotrebiteľského Klubu.

Ak spĺňate vyššie uvedenú podmienky o zastupovanie môžete požiadať cez Elektronickú podateľňu. Žiadosť môžete vyplniť online, prostredníctvom telefonickej linky 0696 850 850 alebo osobne v niektorej z poradenských kancelárií Spotrebiteľského Centra.

Vaše členstvo v Spotrebiteľskom Klube vznikne po prijatí riadne podpísanej Prihlášky člena a uhradení ročného členského príspevku. Povinnosť uhrádzať ročný členský príspevok sa na vás nebude vzťahovať, ak sa registrujete vrámci členskej kampane ako napr. "Prvých 500 občanov doživotné členstvo v klube zadarmo."

Zastupovať vás v exekučnom konaní a v procese jeho zastavenia bude Spotrebiteľské Centrum po doručení splnomocnenia s overeným podpisom a zároveň splnomocnenia pre náhodne vybraného spolupracujúceho advokáta. V konaní o zastavenie exekúcie bude so súdom komunikovať a preberať poštu advokát.

V prípade potreby alebo nejasností kontaktujte Spotrebiteľské Centrum.

Pred registráciou:
Prv než sa začnete registrovať, vám dávame na vedomie, že je nevyhnutné, aby ste dôkladne čítali sprievodné informácie a pokyny uvedené vo formulári. Pripravte si:

 • platnú emailovú adresu cez ktorú budeme komunikovať
 • upovedomenie o začatí exekúcie a s tým súvisiace dokumenty
 • občiansky preukaz

Po registrácií
Na váš email pošleme prístupové údaje do účtu v Klientom portáli, kde si budete môcť stiahnuť vytvorené dokumenty potrebné pre Vaše zastupovanie ako aj ďalšie pokyny podľa ktorých bude potrebné postupovať. Následne nám obyčajnou poštou zašlite:

 • registračný hárok člena Spotrebiteľského Klubu
 • splnomocnenie k zastupovaniu pre Spotrebiteľské Centrum s úradne overeným podpisom
 • splnomocnenie k zastupovaniu pre advokáta
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • kópiu upovedomenia o začatí exekúcie
 

Zdarma pre prvých 500 registrovaných

Prvých 500 exekuovaných občanov môže zastaviť svoju jednu exekúciu úplne zdarma.
Prvých 500 exekúcií zastavíme
zdarma

nezaplatíte nám vôbec nič a získateZastavenie jednej exekúcie vedenej na základe rozhodcovského rozsudku v prospech nebankového veriteľa

Možnosť si okamžite zriadiť bankový účet bez poplatkov vedený na Vaše meno

Telefonické a online právne poradenstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa

Doživotne bezplatné členstvo v Spotrebiteľskom Klube

Členský preukaz člena Spotrebiteľského Klubu

Zľavy na tovary a služby


Registrovať

 

Chceme pomôcť ľuďom s exekúciami vo svojom okolí? Odporúčajte nás ďalej alebo sa staňte sa affiliate partnerom za výhodných podmienok.