Čo sa nám podarilo

Na strane slovenských spotrebiteľov pri obhajovaní ich práv a záujmov sme stáli vždy počas celej našej histórie. Môžeme sa pochváliť nielen tými najväčšími kauzami či kolektívnymi spormi no aj tými najdôležitejšími výhrami, ktoré majú význam a zmysel pre každého jedného spotrebiteľa i v súčasnosti.

2010
Skryto spoplatnené registrácie – spotrebiteľ musí poznať cenu služby pred jej objednaním

Zastupovali sme tisícky spotrebiteľov v súdnych sporoch a v trestných konaniach voči firmám Pro Content s.r.o., Web Content s.r.o. či BIB Services s.r.o. Konanie bolo úspene ukončené v roku 2011 rozsudkom Okresného súdu v Poprade v znení, že zmluvy uzatvorené cez webové stránky nie sú platné a spotrebitelia nie sú povinný zaplatiť za registráciu na nich.

Viac informácii


2011
Podvodné e-shopy a zľavové portály

Zastupovali sme tisícky spotrebiteľov v súdnych sporoch a v trestných konaniach voči firmám Pro Content s.r.o., Web Content s.r.o. či BIB Services s.r.o. Konanie bolo úspene ukončené v roku 2011 rozsudkom Okresného súdu v Poprade v znení, že zmluvy uzatvorené cez webové stránky nie sú platné a spotrebitelia nie sú povinný zaplatiť za registráciu na nich.

Viac informácii


2012
Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2012
Za poplatok musí byť spotrebiteľovi poskytnutá protihodnota

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2012
Ručenie zmenkou za pôžičku je v rozpore s právom EÚ

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2013
Nesprávna plomba na merači automaticky neznamená, že došlo k neoprávnenému odberu

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2014
Banka nesmie účtovať poplatky do mínusu v neprospech spotrebtieľa, ak ten jej služby nevyužíva

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2015
Zrážky zo mzdy nemožno vykonávať na základe dohody

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2016
Spotrebiteľov chráni nový sporový poriadok

Nový právny predpis, ktorým sa riadia od 01.07.2016 súdne konania definuje spotrebiteľské súdne spory v samostatnej kategórii vrámci sporov o ochranu slabšej strany. Spotrebiteľské súdne spory možno preto podľa Civilného sporového poriadku deliť na spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou súvisiace a na konania o abstraktnej kontrole zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. V roku 2016 sme v súdnych sporoch zastupovali 1 473 sporebiteľov v sporoch na ochranu ich práv.

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2016