Štatistické ukazovatele
& otvorené dáta

Zverejňujeme všetky štatistické ukazovatele na základe ktorých nás môžete hodnotiť.
Sprístupňujeme otvorené dáta.

Staňte sa súčasťou príbehu Spotrebiteľského Centra


Veríme, že zverejňovaním podrobných prehľadov a štatistík prispievame k transparentnosti Spotrebiteľského Centra.

Naše informačné systémy prevádzkované pre jednotlivé služby generujú štatistické prehľady z ktorých sú v reálnom čase publikované tieto štatistické ukazovatele.

O možnostiach právneho zastúpenia Spotrebiteľským Centrom alebo inou organizáciou založenou za účelom ochrany práv spotrebiteľov vás informuje konajúci súd pred prvým úkonom, ak teda v konaní už nie ste zastúpený advokátom.


Hodnota a počet spotrebiteľských sporov

Prostredníctvom našej elektronickej podateľne sme prijali 2292 žiadostí o zastupovanie spotrebiteľa. Z toho evidujeme 0 prípadov tzv. mimosúdnej agendy, teda sa jedná o žiadostí spotrebiteľov na pomoc s mimosúdnym riešením sporu.

2292 predstavuje počet spotrebiteľov priamo zastupovaných Spotrebiteľským Centrom v súdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní, ktoré boli zaevidované v našej podateľni počas roku 2018.

Grafika je generovaná automaticky na základe údajov evidovaných v našej elektronickej podateľni.


Obchodníci s ktorými vedieme súdne spory

Spotrebiteľská poradňa

Zodpovedali sme 4 799 otázok spotrebiteľov, ktorí nám napísali cez našu poradenskú stránku www.spotrebitelska-poradna.sk. Na otázky spotrebiteľov sa snažíme odpovedať čo najskôr.

Rýchlosť našej odpovede však závisí aj od finančného obnosu s ktorým môžeme v danom mesiaci kalkulovať. Preto neváhajte podporiť našu spotrebiteľskú poradňu on-line. Tento graf je taktiež generovaný on-line.


Telefonické poradenstvo


Spotrebiteľská poradenská linka SpotrebiTEL 0950403021 je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 10.00 do 14.00 hod. Grafika je generovaná automaticky na základe evidencie hovorov.


Metodika meraní

Spracovanie údajov predstavuje – spolu s ich interpretáciou – finálnu fázu vyhodnocovania úspešnosti jednotlivých činností v tom ktorom sledovanom období.

Na začiatku tejto fázy máte zhromaždené všetky údaje získané pomocou jednej alebo viacerých výskumných metód, teraz musíte svoje údaje spracovať a vyhodnotiť. Kým predchádzajúca etapa výskumnej práce (zber údajov) sa uskutočnila v teréne, táto etapa sa realizuje v pohodlí domova, študovne alebo pracovne. Prirodzene, etapu zberu údajov a etapu ich spracovania nemusíte od seba ostro oddeliť – svoje údaje môžete spracovávať priebežne. Po každej návšteve terénu spracujte získanú časť dát. Poradie činnosti pri spracovaní výskumných údajov je v každom výskume relatívne pevné, v nasledujúcich častiach túto činnosť objasníme a ilustrujeme.

Zdieľať
Kam ďalej?
Ďalšia služba Mediačné Centrum
Zdieľať
4 799
Elektronická Podateľňa