Štát diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

Ministerstvo hospodárstva SR DISKRIMINUJE
Spotrebiteľské Centrum n.o.

Ministerstvo hospodárstva SR
DISKRIMINUJE
Spotrebiteľské Centrum n.o.

 

 


Odmietame vykonávať všeobecne prospešné činnosti a poskytovať bezplatné služby občanom Slovenskej republiky za  nerovnakých a diskriminačných podmienok určených štátom.

V zmysle aktuálne platného zákona o ochrane spotrebiteľa je „združením“ akákoľvek právnická osoba založená alebo zriadená za účelom ochrany spotrebiteľa. Podľa tohto zákona Ministerstvo podporí organizácie pôsobiace v danej oblasti, ktoré poskytujú služby spotrebiteľom. Avšak Ministerstvo podľa zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR smie dotáciu poskytnúť iba občianskemu združeniu. Ministerskí úradníci o konflikte v zákonoch v ich pôsobnosti vedeli, mohli konať a i napriek tomu dotačný zákon neupravili.

Na naše žiadosti od 01. decembra 2016 reagovali spôsobom im vlastným, a teda že sa dotácie na rok 2017 budú poskytovať podľa platného zákona. Naša diskriminácia je podľa nich iba údajnou, pretože Ministerstvo postupuje vždy podľa platných zákonov, ktoré si napísali. Na situáciu sme upozornili ministra hospodárstva Petra Žigu listom zo dňa 10. januára 2017 a žiadali sme ho o vyriešenie danej situácie. Minister nevidí potrebu sa za účelom vyriešenia danej situácie stretávať a riešiť ju.

Zistiť ako sa vyvíja tento konflikt  Prispieť na činnosť Spotrebiteľské Centra