Zastupovanie spotrebiteľov
v súdnych sporochzastupovanie v súdnom spore

Spotrebiteľov zastupujeme v súdnych sporoch, exekučných konaniach
a chránime ich práva, ekonomické záujmy i obydlia.

Všeobecne prospešná služba určená fyzickým osobám


Spotrebiteľom poskytujeme komplexné právne služby vďaka tímu vlastných právnikov a spolupracujúcich advokátov.

Spotrebiteľom, ktorí bezúspešne využili všetky právne možnosti mimosúdneho riešenia ich sporu a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, ako aj tým, ktorých žalujú obchodné spoločnosti, poskytujeme bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch.

O možnostiach právneho zastúpenia Spotrebiteľským Centrom alebo inou organizáciou založenou za účelom ochrany práv spotrebiteľov vás informuje konajúci súd pred prvým úkonom, ak teda v konaní už nie ste zastúpený advokátom.


Najčastejšie zastupujeme spotrebiteľov v sporoch s týmito subjektmi


O zastupovanie požiadajte on-line

Žiadosť o zastupovanie v súdnom, rozhodcovskom alebo exekučnom konaní je možné podať prostredníctvom elektronickej podateľne.

Vypĺňanie žiadosti o zastupovanie zaberie v závislosti od okolnosti sporu a šikovnosti spotrebiteľa 5 až desať minút.

Po úspešnom vyplnení elektronického formulára žiadosti o zastupovanie doručíme najneskôr do 3 minút po odoslaní žiadosti na zadanú emailovú adresu vygenerované dokumenty potrebné k prijatiu žiadosti.

Náš informačný systém neustále zdokonaľujeme, modernizujeme a prispôsobujeme požiadavkám čoraz väčšieho počtu nami zastupovaných spotrebiteľov. Výsledkom našej snahy o špičkový komunikačno-evidenčný software je aj prepracovaný algoritmus odosielania notifikácii na emailovú adresu spotrebiteľa. Takto získavate úplný prehľad o tom čo sme kedy vo vašom spore vykonali, čo podnikneme ako aj to ktoré dokumenty súvisiace so sporom evidujeme v osobnom priečinku spotrebiteľa.

Chcete sa nás niečo pred podaním žiadosti o zastupovanie opýtať? Skúste to telefonicky na čísle 0950403021

Podmienky zastupovania v súdnom konaní

Pre priznanie nároku na poskytnutie bezplatného právneho zastupovania v súdnom spore je nevyhnutné, aby spotrebiteľ spĺňal základné podmienky upravené Organizačným poriadkom a podieľal sa na náhrade hotových výdavkov spojených s jeho zastupovaním.

Základnými podmienkami prijatia žiadosti o zastupovanie spotrebiteľa sú :

 • doručenie splnomocnenia s overeným podpisom
 • doručenie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • doručenie alebo elektronické uloženie príloh preukazujúcich nároky žiadateľa do online úložiska
 • úhradou administratívneho (členského) príspevku vo výške poplatok 25,00 €

Odmena & náklady zastupovania

Právne a aj splnomocnené zastupovanie má spotrebiteľ bezplatne. Uhrádzate ako sme vyššie spomenuli v podmienkach prijatia žiadosti o zastupovanie iba nevyhnutné administratívne náklady predstavujúce sumu príspevku poplatok25,00 € a v prípade, ak bol súdom určený termín pojednávania aj náklady cestovného.

Je v našom záujme byť úspešný v súdnom spore. Len v takom prípade totiž môžeme žiadať konajúci súd o priznanie trov či hotových výdavkov v konkrétnom súdnom spore. Ak nastane situácia, že nám súd tieto náklady neuzná oceníme z reálne vymoženej sumy ľubovoľný dar.

V prípade, ak predpokladáme neúspech v súdnom spore, informujeme o tom spotrebiteľa a zvážime iné možnosti ako mu pomôcť. Ak by sme v súdnom spore pokračovali a neuspeli našou vinou, znášame trovy konania my.

Výpočítať náklady cestovného

Časté otázky

 • janic
  zadarmo som dostal poradené ako postupovať pri vybavení zamietnutej reklamacie... Som zato nesmierne vdacny
 • Darina Kováčová
  Som nesmierne vďačná za ochotu a odborné poradenstvo v oblasti bankové pôžičky . Odporúčam všetkým .
 • bilik
  S návštevou Spotrebiteľského centra v Nitre sme boli veľmi spokojní.
 • Petra Bartová
  Ochotny a odborny pristup, bez cakania a objednavania. odporucam.
  Petra Bartová
  Poradenstvo
 • patoraj-patrik
  Dostal som perfektné informácie. Veľmi ochotný a profesionálny prístup
eSpotrebiteľ