Spotrebiteľské vzdelávanie na základných školách


Naučme deti nakupovať a chrániť svoje práva


Občiansku náuku vnímajú žiaci ako jeden z oddychových či skôr „nudných“ predmetov.  Niet sa čomu diviť. Učebnice a ani rozsah učiva nebol niekoľko rokov aktualizovaný. Nanešťastie sa preambula Ústavy nemení tak často ako legislatíva zameraná na ochranu práv spotrebiteľov.

Základným školám ponúkame možnosť prezentácie ochrany práv spotrebiteľov počas vyučovacej hodiny občianskej nauky a v jej rozsahu jednoduchým a motivačným spôsobom tak, aby si žiaci na základe príkladov či vlastnej skúsenosti osvojili vlastnosti a zručnosti bez ktorých sa v budúcnosti nezaobídu.

Myslíme aj na žiakov prvého stupňa. Tým prezentujeme ochranu spotrebiteľov hravou formou. Prostredníctvom súťaži a na základe scénok sa tak môžu na istý čas stať spotrebiteľmi s reálnym problémom.

Našim cieľom je naučiť deti opatrnosti na internete a viesť k zodpovednému, dlhodobo udržateľnému spotrebiteľskému správaniu sa.