Spotrebiteľské vzdelávanie na stredných školách


Nech to majú naši mladý jednoduchšie


Nie každý učiteľ sa snaží naučiť svojich študentov množstvo informácii. Sú aj takí, ktorí vynakladajú svoje úsilie nato aby ich študenti či absolventi mali praktické a sociálne zručností.

Výuka predmetu ochrana spotrebiteľa zo starých a neaktuálnych učebníc vašim študentom zrejme nedá aktuálne vedomosti, avšak aspoň sa dozvedia že záručná doba je na Slovensku 24 mesiacov. No viete, že reklamácia sa vybavuje inak do 12 mesiacov od zakúpenia a inak po uplynutí tejto doby?

Ak, nie radi vám (učiteľom) a študentom vašej školy prídeme o tejto problematike ochrany a vymožiteľnosti spotrebiteľských práv porozprávať osobne.

V prípade záujmu o 45 minútový rýchlokurz spotrebiteľského a marketingového práva nás neváhajte osloviť.