Vzdelávanie spotrebiteľov


Učíme vás brániť svoje práva


Veľa ľudí si nielenže neuvedomuje svoje vlastné spotrebiteľské správanie, ale nechápe ani rozsah a spôsob, akým môžu prostredníctvom svojho vlastného spotrebiteľského správania ovplyvňovať ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť.

Vykonávame neformálne edukačné aktivity na základe metodiky Európskej Komisie, ktorá sa realizuje prostredníctvom projektu Consumer Classroom. Tá slúži na to, aby sa mladý ľudia oboznámili s potrebnými zručnosťami tak, aby dosiahli rozumnú mieru spotreby a pochopili svoju úlohu v ekonomickom systéme – a tým vytvárali lepšiu spoločnosť pre nás všetkých.

Vzdelávame aj ďalšie zraniteľné skupiny spotrebiteľov a to hlavne dôchodcov a spotrebiteľov v aktívnom veku a poskytuje bezplatné právne informácie prostredníctvom svojich webových stránok.

Ponuka neformálnych spotrebiteľských kurzov pre základné školy

Ponuka neformálnych spotrebiteľských kurzov pre stredné školy

 

Absolvent kurzu získa


Vedieť zhodnotiť či skontrolovať svoje zmluvy nie je vždy jednoduché. Na našich seminároch sa snažíme spotrebiteľom v 45 minútových prednáškach názorne ukázať čo v zmluvách nesmie byť, ako aj to ako sa brániť pri uzavieraní formulárových zmlúv.

Získate prehľad o svojich právach pri uplatňovaní reklamácií i odstupovaní od zmlúv ako aj o možnostiach vymožiteľnosti svojich spotrebiteľských práv mimosúdnou formou.

Školákom a študentom odborných škôl s ekonomickým zameraním sa snažíme vysvetliť dôležitosť osobného boja za svoje spotrebiteľské práva a taktiež to prečo, v prípade ak raz chcú podnikať je dôležité byť voči svojim klientom fér.

Dôchodcov vystriháme pred šmejdmi i ďalšími lákatkami, ktoré od našich starých rodičov vyťahujú nie malé finančné prostriedky, len za pomoci klamstiev.

  • Všeobecný prehľad o právach spotrebiteľa
  • Ako sa správne reklamovať?
  • Ako odstúpiť od zmluvy?
  • Ako postupovať keď mňa ako spotrebiteľa podvedú?