Poradíme Vám rýchlo a bezplatne


Náš spoločenský záväzok spočívajúci v poskytovaní poradenstva sa snažíme realizovať v maximálnej možnej kvalite, čo najväčšom rozsahu a najmä za čo najkratší čas. Občanom vieme v reálnom čase poskytnúť nielen právnu radu ako môže vyriešiť konkrétny problém, no taktiež aj odporučiť možnosti a riešenia konfliktnej situácie.

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, finančné (ekonomické) a energetické poradenstvo.

Teší nás, že naše právne poradenstvo čoraz viac využívajú podnikatelia, ktorí sa dotazujú aké majú povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľom či už pri vybavovaní reklamácie, odstúpení od zmluvy alebo pri prevádzke elektronického obchodu.

Na linku SpotrebiTEL volajú aj personalisti a mzdové oddelenia zamestnávateľov zväčša s otázkami týkajúcimi sa zrážok zo mzdy na základe dohôd či exekúčných titulov.

Štatistiky spotrebiteľskej poradne

SpotrebiteľskáPoradňa.sk
On-line poradenstvo

Spotrebiteľskej verejnosti je dostupná on-line poradenská webová stránka na adrese spotrebitelska-poradna.sk ako aj informačný web . Bezplatná právna pomoc spočíva v zodpovedaní občanom položenej otázky súvisiacej so spotrebiteľskou tématikou.Práva-Spotrebiteľa.sk. Poradiť sa môžete aj cez on-line chat na našej facebookovej stránke. Ak potrebujete okamžitú odpoveď použite BBM podľa návodu.

Položiť otázku

Potrebujem okamžitú odpoveď

+421 950 40 30 21 Telefonická poradňa

Denne od 10.00 do 14.00 hodiny vám poradíme telefonicky na telefónnom čísle 0950 40 30 21. Z dôvodu zníženia personálnych kapacít nie je telefonické poradenstvo poskytované v čase keď pojednávame alebo vykonávame iné činnosti. Prosíme, preto o pochopenie a využitie iných možnosti poradenstva.Zavolať do poradne Uložte si do mobilnu naše číslo 0950403021
Slovenská republika sa zaviazala podporovať činnosti organizácii pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľov. Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia sa však "vďaka" platnej legislatíve nemohlo v roku 2017 uchádzať o podporu zo štátneho rozpočtu, nakoľko Ministerstvo hospodárstva SR podporuje výhradne občianske združenia. Aby, sa štátne peniaze nemrhali zbytočne nasmerujme Vás na tieto organizácie a za týmto účelom výrazne obmedzíme poskytovanie telefonického a online poradenstva. Viac informácii o diskriminácii Spotrebiteľského Centra n.o.

s-c.sk/poradna Osobné poradenstvo

Uprednostňujete osobný kontakt? Radi sa s vami stretneme v našich poradenských kanceláriách v Bratislave, Nitre alebo Humennom počas konzultačných hodín.Nájsť najbližšiu poradňu

s-c.sk/informácie Informácie na email

Spotrebiteľ, ktorý využije niektorú z našich on-line služieb a poskytne nám svoju emailovú adresu je zaradený do nášho Spotrebiteľského informačného a poradenského servisu (SPIS). Týmto v týždenných intervaloch informujeme o aktuálnom diani v oblasti ochrany spotrebiteľa i našej činnosti.Zistite čo je nové

Položte nám svoju otázku on-line

Bezplatnú on-line spotrebtieľskú poradňu prevádzkuje Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia vo vlastnej réžii.