Rýchle riešenie sporov bez súdu

Ak má spotrebiteľ problém s predajcom, ktorý sa týka zakúpeného tovaru, výrobku či služby môže svoj spor vyriešiť rýchlo a s minimálnymi nákladmi mimosúdne.

Do našich procesov sme implementovali požiadavky a odporúčania smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

So svojim návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu sa na nás môže spotrebiteľ obrátiť so všetkými typmi zmluvných sporov, ktoré má s predávajúcim hneď potom čo neúspešne uplatnil svoje právo na odstránenie vád, záručnú opravu veci či odstúpenie od zmluvy.

Bez ohľadu na to, čo si spotrebiteľ zakúpil (s výnimkou sporov, ktoré sa týkajú zdravia a vysokoškolského vzdelávania) a taktiež bez ohľadu nato či kúpil tovar online alebo offline by minimálna hodnota sporu nemala byť menšia ako 20,00 eur (v niektorých prípadoch je možné spraviť výnimku).

Zobraziť štatistiky mimosúdneho riešenia sporov

Reklama

Priebeh mimosúdneho riešenia sporu

Spotrebiteľský spor možno vyriešiť niekoľkými mimosúdnymi spôsobmi. Uprednostňujeme a spotrebiteľom odporúčame konformnejšou formou, ktorou je riešenie a moderovanie spotrebiteľského sporu online (RSO) za pomoci moderných technológii.

Odoslaním návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporu cez našu elektronickú podateľňu je automaticky na emailovú adresu predajcu odoslaná notifikácia o evidencii spotrebiteľského sporu na mimosúdne riešenie. Informácie o prebiehajúcom spore sa zároveň publikujú aj na našej webovej stránke , tu sa predávajúci môže verejne k návrhu spotrebiteľa vyjadriť. Do emailovej schránky spotrebiteľa doručíme v priebehu niekoľkých minút splnomocnenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto dokumenty stačí vytlačiť, vlastnoručne podpísať modrým perom, naskenovať a uložiť do svojho osobného priečinka.

Vlastníci nového občianskeho preukazu s aktivovanou službou na podpisovanie kvalifikovaným (kedysi zabezpečeným) elektronickým podpisom nám môžu splnomocnenie podpísať elektronicky a následne ho vo formáte PDF/1-a uložiť do svojho osobného priečinka.

 

Následne po posúdení nárokov spotrebiteľa z predložených listinných podkladov je predajcovi zaslaná výzva k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, ku ktorej sa predávajúci smie v lehote do 7 dní od jej doručenia vyjadriť alebo nároky spotrebiteľa poprieť.

Ak s predajcom nájdeme spoločnú cestu – dohodu, vypracujeme návrh dohody a predajcovi ju doručujeme na e-mailovú adresu resp. do elektronickej dátovej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Ak predávajúci nároky spotrebiteľa neuznáva, ignoruje naše výzvy alebo odmieta komunikovať v lehote do 45 kalendárnych dní od prijatia návrhu na mimosúdne riešenie obrátime sa so súhlasom spotrebiteľa na príslušný súd. Takýto návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu odmietneme a následne presunieme na súdne riešenie v ktorom budeme spotrebiteľa taktiež zastupovať.

Chcem začať svoj problém s predajcom riešiť mimosúdne

Ak si nie ste istý pred podaním návrhu sa poraďte! Telefonicky na čísle 0950403021

Za vyriešenie zaplatíte 0 eur

Spotrebiteľ za podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporu, jeho riešenie a uzatvorenie dohody zaplatí celkovo 0,00 € (slovom: nula euro).

Mimosúdne konanie je možné začať iba v prípade splnenia všetkých podmienok a za predpokladu, že spotrebiteľ disponuje dostatočným množstvom dôkazov preukazujúcich jeho tvrdenia.

Ak je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa a z vykonaného oboznámenia sa s listinami je nespochybniteľný nárok spotrebiteľa uhrádza náklady mimosúdneho riešenia sporu predávajúci a to vo výške 10% až 25% z celkovej hodnoty sporu.

Spory so spotrebiteľmi riešte mimosúdne cez Spotrebiteľské Centrum. Ušetrite na poplatkoch.

Spotrebiteľské Centrum n.o.

Neustále sa zdokonaľujeme v právnej argumentácii pre čo najrýchlejšie mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov.Niečo krátko o nás


Riešenie spotrebiteľských sporov sme posunuli o krok vpred. Elektronická komunikácia a moderné technologické riešenie, ktoré garantuje jej bezpečnosť.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci volo


Viac informácii o Spotrebiteľskom Centre n.o.

Niekoľko faktov o
mimosúdne vyriešených sporoch

  • Spory vyriešené v lehote do 30 dní od prijatia návrhu79%
  • Úspešne vyriešených sporov mimosúdne v roku 201687%
  • Odmietnutých sporov alebo presunutých na riešenie cez súd32%

Aký je postup?

mimosúdne riešenie má 3 kroky
odošlite návrh na začatie riešenia sporu
do 10 dní sa spojíme
s predajcom
nájdeme spoločné riešenie Vášho sporu