Hájime záujmy a chránime práva spotrebiteľov

Vykonávame činnosti smerujúce k napĺňaniu našich cieľov v oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Našim hlavným účelom je posilniť dôveru spotrebiteľov voči podnikateľom.


Bezplatné poradenstvo

Podstatnou časťou našej činnosti je bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo vo veciach týkajúcich sa ochrany práv spotrebiteľa. Poradenstvo poskytujeme telefonicky, online i osobne v našich kontaktných kanceláriách.

Viac informácii o možnostiach poradenstva


Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Kľúčovou úlohou je pomoc spotrebiteľom pri riešení ich sporov prioritne mimosúdnou cestou, v krajných prípadoch však aj prostredníctvom súdu. Naša práca je založená na mimosúdnom riešení sporov nakoľko nemáme donucovaciu právomoc, teda nemôžeme predávajúceho donútiť zúčastniť sa mimosúdneho riešenia, resp. akceptovať práva spotrebiteľa. Avšak na základe právnej argumentácie vieme predávajúceho presvedčiť o dodržiavaní práv spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.
Chcete začať riešiť svoj problém mimosúdne? Informujte sa viac o možnostiach pomoci


Zastupovanie spotrebiteľov v súdnom konaní

Spotrebiteľom, ktorí bezúspešne využili všetky právne možnosti mimosúdneho riešenia ich sporu a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, ako aj tým, ktorých žalujú obchodné spoločnosti, poskytujeme bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch.
Potrebujete zastupovanie v súdnom spore alebo s exekúciou? Obráťte sa na nás!

 
 

Problém s reklamáciou?

Zavolajte nám: 0950 40 30 21


Potrebujete sa poradiť ako postupovať pri vybavovaní reklamácie alebo odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy? Neviete ako sa domôcť svojich peňazí či zastavenia exekúcie? Využite našu telefonickú poradňu SpotrebiTEL v pracovné dni od 10.00 do 14.00 kde vám naši pracovníci poradia všetky právne možnosti a vysvetlia vaše povinnosti vo vzťahu voči spotrebiteľovi.

Nedá sa dovolať? Napíšte nám svoju otázku cez poradňu