Prekladáme popisné informácie a iné texty


Vyrábate produkty, ktoré ste sa rozhodli vyvážať do zahraničia? Alebo sa naopak chystáte výrobky dovážať? Každý tovar, ktorý sa predáva na území Slovenskej republiky či iných štátov, musí mať na obale uvedený alebo v obale priložený opis a návod na použitie, samozrejme, v príslušnom jazyku danej krajiny. Ak ho ešte nemáte vyhotovený pomôžeme Vám v tom.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia poskytuje preklady opisov tovarov či preklady používateľských príručiek. Disponujeme prekladateľmi, ktorí sa špecializujú na preklady z konkrétnych oblastí. Aj preto preklad návodu na použitie či technickej dokumentácie výrobku vyhotoví len prekladateľ, ktorý danej problematike naozaj rozumie.

Práve odbornosť prekladateľa je zárukou, že hodnota informácie z pôvodného dokumentu ostane naplno zachovaná, a tak nedôjde k žiadnym zbytočným nedorozumeniam s vašimi zákazníkmi.

Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí ovládajú jednotlivé jazyky na úrovni materinského jazyka. Profesionálni prekladatelia vypracujú kvalitný preklad v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 dní od uhradenia zálohu za služby. Dôležitým faktorom je aj to, že u nás dostanete kvalitný preklad za výbornú cenu.

O konkrétnu cenovú ponuku môžete požiadať telefonicky +421 2 210 254 08 alebo mailom preklady@spotrebitelskecentrum.sk. Konečná cena závisí hlavne od termínu vyhotovenia prekladu a objemu prekladaného textu. Cenu 10 eur s DPH účtujeme za každú začatú normostranu. V prípade, že neviete, aký je rozsah textu určeného na odborný preklad, pošlite nám ho mailom. Žiadne ďalšie príplatky za odbornosť neúčtujeme.

V prípade, že máte konkrétne požiadavky ohľadom prekladu jednotlivých slov a výrazov, zašlite nám pred vyhotovením odborného prekladu terminologický slovník.

Často sa pýtate?


Pre viac informácii o prekladoch nás kontaktujte

Využite náš on-line kontaktný formulár pre odoslanie svojho dopytu. Ako predmet správy, prosíme vyberte položku obsahujúcu informácie o prekladoch alebo ďalších službách podnikateľom.