Obchodné podmienky pre váš eshop


Elektronický obchod v súlade so zákonmi

Prevádzkovať elektronický obchod znamená pre mnohých podnikateľov nielen vynakladanie úsilia na podnikanie ale i na sledovanie legislatívnych zmien a ich implementáciu do obchodných podmienok.

Formulácia obchodných a reklamačných podmienok pre mnohých podnikateľov predstavuje problém s ktorým si vedia rady a preto sa radšej „inšpirujú“ konkurenciou alebo si vypomáhajú rôznymi vzorovými dokumentami. Výsledkom sú tak časté chyby a následné pokuty ukladané Slovenskou obchodnou inšpekciou.

S paragrafmi na ochranu spotrebiteľov  pracujeme denne preto podnikateľom, prevádzkovateľom elektronických obchodov ponúkame vytvorenie obchodných podmienok podľa ich požiadaviek na mieru toho ktorého obchodu.

Samozrejmosťou je pre nás aj následný bezplatný support či pomoc podnikateľom pri vybavovaní reklamácii alebo odstúpení od zmlúv v zákonnej lehote. Teší nás, že prevádzkovatelia elektronických obchodov sa na nás v sporných situáciach obracajú telefonicky alebo emailom, pretože takto môžu predchádzať rôznym konfliktom so spotrebiteľmi.

213 elektronickým obchodom sme vytvorili obchodné podmienky.

Už onedlho spustíme jedinú databázu férových obchodov na Slovensku.

Online aktualizácie a benefity naviac

Obchodné podmienky vytvorené Spotrebiteľským Centrom n.o. pre váš elektoronický obchod môžete umiestniť na webových stránkach svojho obchodu ako online dokumenty prepojený s našimi informačnými systémami. Tak vám môžeme garantovať obchodné podmienky vždy aktuálne s platnou legislatívou bez akéhokoľvek vášho ďalšieho zásahu.

Súčasťou obchodných podmienok je bezplatná aplikácia, vďaka ktorej môžu vaši zákazníci tzv. bezdôvodne odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote do 14 dní. Pripravujeme taktiež jednotný reklamačný portál v ktorom bude možné viesť evidenciu reklamácii so všetkými funkcionalitami, ktoré k tomu patria. 

Chcete sa nás niečo pred objednaním obchodných podmienok opýtať?

Sme vám k dispozícii v pracovné dní od 10.00 do 14.00 na čísle 0950 40 30 21

Aké pokuty hrozia za zlé podmienky?

Prevádzkovateľ elektronického obchodu, ktorý si nesplní svoju oznamovaciu povinnosť voči spotrebiteľovi alebo v obchodných podmienkach uvedie takú podmienku, ktorá je považovaná za neprijateľnú, môže dostať od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu až do výšky 66 400 eur. Menšie obchody však dostávajú pokuty vo výške niekoľkých stoviek eur.

Opakované porušovanie zákona môže viesť k pokute až do výšky 166 000 eur a v závažnejších prípadoch až k strate živnostenského oprávnenia.

V prípadoch, kedy nie je možné dosiahnuť nápravu inak Spotrebiteľské Centrum n.o. podáva žaloby voči obchodníkom a domáha sa nápravy súdnou cestou. Na porušovanie platnej legislatívy však prevádzkovateľov elektronických obchodov upozorňujeme emailovou správou.

Spory so spotrebiteľmi riešte mimosúdne cez Spotrebiteľské Centrum. Ušetrite na poplatkoch.