Chceme poznať názor a potreby spotrebiteľskej verejnosti, preto sme pripravili jednoduchú prezentáciu koncepcií, ktorým sa za účelom dofinancovania našich bezplatných služieb chceme venovať. O časovej realizácii a prioritizácii jednotlivých koncepcií môže rozhodnúť práve Vy on-line jednoduchým oboznámením sa s jednotlivými koncepciami a následným hlasovaním.


Predkladáme Vám na posúdenie a rozhodnutie štyri projekty, na ktorých koncepcii pracujeme už nejaký čas a sme ich schopný začať realizovať v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Váš názor je pre nás dôležitý najmä preto, aby sme mohli vám „najsympatickejšie“ projekty prioritizovať.

    Táto otázka je povinná


O činnosti Spotrebiteľského Centra n.o. doposiaľ rozhodovalo  445 občanov.