Monitoring eshopov


Bezpečné on-line nakupovanie je prioritou


Desiatky dostupných „overených“ a „bezpečných“ certifikátov dostupných na slovenskom internete, za ktoré si predajcovia platia doposiaľ nezaručili ani nezabezpečili zvýšenú bezpečnosť či ochranu spotrebiteľov v digitálnom prostredí.

Myšlienka realizácie monitoringu elektronických obchodov vznikla ešte v roku 2013. Našim neskromným cieľom bolo vytvorenie sofistikovaného a najmä automatického informačného systému na monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov, cestovných kancelárií a ďalších podnikateľských subjektov s ktorými nám spotrebitelia najčastejšie hlásia problémy.

Spotrebiteľské Centrum n.o. si vytvára aplikácie a informačné systémy vo vlastnej réžii bez podpory zo štátneho rozpočtu alebo grantov Európskej únie. Aj preto nám príprava a nasadenie trvalo približne dva roky. Medzičasom od júna 2014 začal platiť nový zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri nakupovaní na diaľku. Ten zaviedol predávajúcim striktnejšie informačné povinnosti i novú 14-dňovú lehotu na tzv. bezdôvodné odstúpenie od zmluvy.

Monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov bol do ostrej prevádzky spustený v júni 2015. V priebehu pol roka sme skontrolovali viac ako 6 000 e-shopov prevádzkovaných firmami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s národnou doménou .sk.

Dôležitým výstupom monitoringu bolo najmä to, že až 75% všetkých monitorovaných elektronických obchodov nemalo splnené povinnosti vyplývajúce z nového zákona už rok platného zákona. Aktuálne podmienkam zákona nevyhovuje iba niečo málo viac ako 32 % elektronických obchodov.

Zobraziť on-line štatistiky projektu Spokojný Spotrebiteľ
Prejsť na stránku projektu Spokojný Spotrebiteľ