Realizované projekty
& vylepšováky

Vytvorili sme niekoľko online aplikácií a vylepšení
vďaka ktorým majú slovenský spotrebitelia jednoduchší život

Projekty realizované Spotrebiteľským Centrom

Pomôcka na odstúpenie od zmluvy

PREBIEHAJÚCI PROJEKT
Vytvorte a odošlite oznámenie o odstúpení od zmluvy on-line pod našou hlavičkou

Magazín Spotrebiteľ

PRIPRAVUJEME
Intenzívne pracujeme na spustení tohto projektu. Ak sa chcete podieľať na jeho realizácii kontaktujte násAKTUÁLNA KAMPAŇ

Lacnejšie Energie


Zapojte sa bezplatne a nezáväzne do kampane


Popisy realizovaných projektov

Spotrebiteľská Poradňa

Cieľom projektu Spotrebiteľská Poradňa je poskytnúť spotrebiteľovi v zrozumiteľnej forme komplexne a rýchlo bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo za účelom ochrany práv spotrebiteľa a jeho ekonomických záujmov.

Merateľnými ukazovateľmi projektu Spotrebiteľská Poradňa je v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 vybaviť celkom 1 250 otázok spotrebiteľov a vyriešiť 125 mimosúdnych konaní.

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné poradenstvo on-line prostredníctvom webovej stránky spotrebiteskaporadna.sk, telefonicky na telefónnom čísle 0696 850 850 a osobne v 5 kontakných kanceláriach.

Projekt financujeme z vlastných finančných zdrojov, poskytnutej dotácie Ministerstvom hospodárstva SR v sume 15.000 EUR, z podielu zaplatenej dane z príjmov (2%) a príspevkov občanov, ktorí využívajú naše služby. Prevádzku webovej stránky spotrebitelskaporadna.sk podporil Websupport sponzorovaným The Hostingom.

Prejsť na stránku projektu On-line štatistiky realizácie projektu a výkazy

Spotrebiteľská Poradňa

Cieľom projektu Spotrebiteľská Poradňa je poskytnúť spotrebiteľovi v zrozumiteľnej forme komplexne a rýchlo bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo za účelom ochrany práv spotrebiteľa a jeho ekonomických záujmov.

Merateľnými ukazovateľmi projektu Spotrebiteľská Poradňa je v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 vybaviť celkom 1 250 otázok spotrebiteľov a vyriešiť 125 mimosúdnych konaní.

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné poradenstvo on-line prostredníctvom webovej stránky spotrebiteskaporadna.sk, telefonicky na telefónnom čísle 0696 850 850 a osobne v 5 kontakných kanceláriach.

Projekt financujeme z vlastných finančných zdrojov, poskytnutej dotácie Ministerstvom hospodárstva SR v sume 15.000 EUR, z podielu zaplatenej dane z príjmov (2%) a príspevkov občanov, ktorí využívajú naše služby. Prevádzku webovej stránky spotrebitelskaporadna.sk podporil Websupport sponzorovaným The Hostingom.

Prejsť na stránku projektu On-line štatistiky realizácie projektu a výkazy

ZmluvnéPodmienky.sk

Realizovať projekt s názvom ZmluvnéPodmienky.sk sme začali na jeseň 2013. Cieľom projektu bolo vytvorenie sofistikovaného a najmä automatického informačného systému na monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov, cestovných kancelárií a ďalších podnikateľských subjektov kde spotrebitelia najčastejšie hlásili problémy.

V júni 2015 bol do ostrej prevádzky spustený monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov. V priebehu pol roka bolo skontrolovaných viac ako 6 000 e-shopov prevádzkovaných firmami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s národnou doménou .sk. Dôležitým výstupom monitoringu bolo najmä to, že až 75% všetkých monitorovaných elektronických obchodov nemalo splnené povinnosti vyplývajúce z nového zákona už rok platného zákona. Aktuálne podmienkam zákona nevyhovuje iba niečo málo viac ako 32 % elektronických obchodov.

V júni 2016 sme začali monitorovať zmluvy o finančných službách, ktoré sú uzavierané so spotrebiteľmi. Výsledkom monitoringu sú nielen odporúčacie stanoviská spotrebiteľom a rady ako sa môžu brániť ale taktiež aj individuálne žaloby na ochranu práv spotrebiteľov a žaloby o abstraktnej kontrole spotrebiteľských zmlúv.

Prejsť na stránku projektu

ZmluvnéPodmienky.sk

Realizovať projekt s názvom ZmluvnéPodmienky.sk sme začali na jeseň 2013. Cieľom projektu bolo vytvorenie sofistikovaného a najmä automatického informačného systému na monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov, cestovných kancelárií a ďalších podnikateľských subjektov kde spotrebitelia najčastejšie hlásili problémy.

V júni 2015 bol do ostrej prevádzky spustený monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov. V priebehu pol roka bolo skontrolovaných viac ako 6 000 e-shopov prevádzkovaných firmami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s národnou doménou .sk. Dôležitým výstupom monitoringu bolo najmä to, že až 75% všetkých monitorovaných elektronických obchodov nemalo splnené povinnosti vyplývajúce z nového zákona už rok platného zákona. Aktuálne podmienkam zákona nevyhovuje iba niečo málo viac ako 32 % elektronických obchodov.

V júni 2016 sme začali monitorovať zmluvy o finančných službách, ktoré sú uzavierané so spotrebiteľmi. Výsledkom monitoringu sú nielen odporúčacie stanoviská spotrebiteľom a rady ako sa môžu brániť ale taktiež aj individuálne žaloby na ochranu práv spotrebiteľov a žaloby o abstraktnej kontrole spotrebiteľských zmlúv.

Prejsť na stránku projektu
eSpotrebiteľ