Radi Ťa privítame, ak spĺňaš našu predstavu


Snažíme sa starostlivo vyberať svojich členov a prijímať do svojich radov ľudí, ktorí hľadajú priestor pre realizáciu získaných vedomostí, schopností i skúseností, ľudí, ktorí chcú neustále napredovať.

Ak ste ukončili štúdium na právnickej fakulte, prípadne na právnickej fakulte ešte študujete a hľadáte nové zamestnanie, kontaktujte nás.

Ideálny kandidát je študentom právnického smeru alebo už má ukončené vysokoškolské vzdelanie, je rozhľadeným a ambicióznym človekom s potenciálom byť prínosom pre organizáciu.

Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka by mala byť samozrejmosťou.