Férové dohody pre dobré vzťahy


Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia vynakladá úsilie pri šírení informácií spotrebiteľom a finančné prostriedky na marketingovú podporu činností, ktoré vykonávame v našich kanceláriách v Bratislave, Humennom a Nitre.

Naše kancelárie využívajú najmä dôchodcovia, menej technický zruční občania ale aj takí ktorí nemajú prístup k internetu. Týmto občanom nedokážeme zabezpečovať administratívne činnosti súvisiace so spracovaním a elektronizáciou podaní spotrebiteľov vo všetkých regiónoch Slovenska.

Štát Spotrebiteľské Centrum n.o. diskriminuje. Napriek tomu, že svojou činnosťou suplujeme služby štátu občanom musíme dbať o svoju finančnú nezávislosť.
Zistite viac o diskriminácii Spotrebiteľského Centra n.o.

Financovanie našej činnosti pozostáva zo získaných finančných prostriedkov od našich klientov za využívanie našich služieb a teda od Vás individuálnych darcov. Len vďaka tomu sa nám darí vykonávať činnosti na ochranu spotrebiteľov už od roku 2009.

O časť poplatku, ktorí hradia spotrebitelia za zastupovanie v súdnom spore sa chceme podeliť s našimi partnermi pri realizovaní kampaní. Aktuálne riešime spory so životnou poisťovňou Rapid life.

Kontaktaktujte nás, ak sa chcete informovať o ďalších možnostiach spolupráce alebo sa registrujte ako Partner prostredníctvom formulára nižšie.


Ponúkame


Vyberte si v čom sa chcete  realizovať
Spoluprácu na projektoch

Občanov zastupujeme v súdnych sporoch voči rôznym spoločnostiam ako napríklad: životná poisťovňa Rapid life, nebankové subjekty Pohotovosť či Profi Credit s.r.o. a ďalším. Podmienkou pre akceptovanie žiadosti občana o bezplatné zastupovanie v súdnom spore je aby bol v procesnom postavení spotrebiteľa – žalobcu alebo spotrebiteľa – žalovaného.

 

Venujte nám svoj čas kedy chcete
Flexibilitu

Preferujeme partnerov, ktorí majú verejne dostupnú kanceláriu a teda občania za nimi môžu prísť na osobnú konzultáciu. Takýmito partnermi sú najčastejšie občianske združenia na ochranu spotrebiteľa, mediátori ale i advokáti, ktorí sa danou právnou oblasťou nezaoberajú. Čas, ktorí nám a občanom ste ochotný popri svojej činnosti venovať je len na vás.

Naše kancelárie


Odmenou vám nebude iba dobrý pocit
Motiváciu

Nezištne pomáhať občanom je záslužné a dá vám to dobrý pocit. Okrem toho vás za každé riadne spracované podanie žiadosti spotrebiteľa o zastupovanie v súdnom spore odmeníme. Do desiatich podaní za celé obdobie vám poskytneme 2,50 eur  za každé. Ak presiahnete celkový počet 10 podaní zvýšime odmenu na 5,00 eur. Pri výbere našich partnerov dbáme nato, aby ste vo svojom regióne nemali konkurenciu.


Od partnerov očakávame


Technické zabezpečenie a zručnosti

K účasti na partnerskom programe je okrem technického zabezpečenia (počítač, skener a tlačiareň) potrebné mať minimálne používateľské zručnosti pri ich používaní. Ideálny partner aktívne využíva aplikácie Google a to najmä emailový účet Gmail a cloudovú službu Google Drive a po internete surfuje cez Chrome.

Kontaktné miesto

Preferujeme partnerov, ktorý majú vlastný obchodný priestor alebo kanceláriu na vybavovanie občanov. Tá by mala byť verejnosti dostupná podľa možnosti s bezbariérovým prístupom a samozrejme riadne označená. Partnerom na dodatočné označenie kancelárie logom Spotrebiteľského Centra n.o. alebo konkrétnej kampane poskytneme propagačné samolepky prípadne aj marketingovú podporu formou reklamy.


Samostatnosť a schopnosť učiť sa nové veci

Občania sa na vás budú obracať aj s inými požiadavkami či dotazmi. Preto je pre nás dôležité vzdelávanie partnerov.  Dbáme nato, aby poskytované informácie nami a našimi partnermi boli správne a vecné.

Získajte až 5 € za jedno odporučenie našich služieb v sporoch voči Rapid life

 

Staňte sa našim partnerom


  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná