Venujte nám svoje
dve percentá (2%) daní z príjmov

Podporíte tak ochranu svojich spotrebiteľských práv a ekonomických záujmov.
Chránime vás aj keď o tom neviete.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Získané 2% daní z príjmov používame na ochranu Vašich spotrebiteľských práv

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou, ktorá sa usiluje o zlepšenie ochrany spotrebiteľov a vymožiteľnosť spotrebiteľských práv bez akéhokoľvek vplyvu politických strán, ekonomicky činných subjektov, náboženstiev či ideológii.

Na financovaní našich všeobecne prospešných činností participujú samotní spotrebitelia využívajúci naše služby a to buď príspevkom na úhradu časti nákladov, uhradením hotových nákladov (cestovného) alebo využívaním platených služieb. Len vďaka tomu sa nám darí vykonávať činnosti na ochranu spotrebiteľov už od roku 2009.


Ako sme použili 2% daní z príjmov za rok 2017

Prečo nás podporovať

O tom, čo všetko robíme pre občanov – spotrebiteľov nájdete na našich webových stránkach dostatok informácií, z ktorých je zjavný náš záujem o spotrebiteľskú problematiku, odhodlanie brániť práva slabších a bojovať za utláčaných.

Máme síce radšej istotu úspechu v súdnom spore, nebojíme sa však ani riskovať a vstupovať komplikovaných vecí.Naozaj potrebujete dôvod? Tak kliknite


2% z daní

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou Spotrebiteľského Centra a pomáhať so zmenou k lepšiemu.

Celé 2% zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec – na ochranu Vašich práv. Tie priamo či nepriamo chránime aj vtedy keď o tom ani netušíte. Robíme to tak, že sústreďujeme pozornosť občanov, spolupracujúcich organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby občanov našej krajiny, ktoré považujeme za kľúčové.

Napríklad v roku 2017 sme okrem iného spustili aj iniciatívu za novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách.

Sme presvedčení o tom, že usilovať sa o férovosť v zmluvných vzťahoch, bezpečné produkty a potraviny v dostatočnej kvalite alebo hoci len požadovať základnú ústretovosť pri reklamáciách je normálne a prirodzené.

Ak si myslíte to isté, pridajte sa k nám aj vy a prispejte svojou troškou k lepšiemu Slovensku. Ďakujeme!

Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov:
Obchodné meno (názov): Spotrebiteľské Centrum
Sídlo: Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 422 497 08


Overiť registráciu na 2 percenta Overiť registráciu združenia v registri MV SR


Ak ste zamestnancom…

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Ak ste fyzickou osobou…

Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.

Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 % resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Spotrebiteľskom Centre .

Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám darovali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.


Ak ste právnickou osobou…

Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

Poukázať 1 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

Poukázať 2 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje o Spotrebiteľskom Centre , ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.

Ak súhlasíte s tým, aby nám boli oznámené údaje darcu (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumy, ktoré ste poukázali.

Časté otázky

1Prečo by som mal podporovať činnosť Spotrebiteľského Centra?
Pretože:
  • sa s nami môžete bezplatne poradiť so svojim spotrebiteľským problémom telefonicky, online i osobne
  • pomáhame riešiť problémy s predávajúcimi mimosúdne a keď sa nedá dohodnúť, tak zastupujeme spotrebiteľov v súdnych sporoch
  • na odstúpenie od zmluvy môžete bezplatne používať našu pomôcku
  • si môžete nechať bezplatne skontrolovať svoju zmluvu vrámci projektu ZmluvnéPodmienky.sk
  • presadzujeme zmeny zákonov v prospech bežných ľudí
  • varujeme občanov pred podvodnými webovými stránkami
  • ... nikdy neviete kedy nás budete potrebovať
2Dokedy môžem darovať 2% zo svojich daní?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tlačivo bude dostupné z finančnej správy na začiatku roka 2018.

Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2018.

POZOR! Vyhlásenie je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

3Na aké činnosti potrebujete dobrovoľníkov?
eSpotrebiteľ