Venujte nám svoje
dve percentá (2%) daní z príjmov

Podporíte tak ochranu svojich spotrebiteľských práv a ekonomických záujmov.
Chránime vás aj keď o tom neviete.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Pomôžte nám chrániť Vaše spotrebiteľské práva

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou, ktorá sa usiluje o zlepšenie ochrany spotrebiteľov a vymožiteľnosť spotrebiteľských práv bez akéhokoľvek vplyvu politických strán, ekonomicky činných subjektov, náboženstiev či ideológii.

Na financovaní našich všeobecne prospešných činností participujú samotní spotrebitelia využívajúci naše služby a to buď príspevkom na úhradu časti nákladov, uhradením hotových nákladov (cestovného) alebo využívaním platených služieb. Len vďaka tomu sa nám darí vykonávať činnosti na ochranu spotrebiteľov už od roku 2009.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Prečo nás podporovať

O tom, čo všetko robíme pre občanov – spotrebiteľov nájdete na našich webových stránkach dostatok informácií, z ktorých je zjavný náš záujem o spotrebiteľskú problematiku, odhodlanie brániť práva slabších a bojovať za utláčaných.

Máme síce radšej istotu úspechu v súdnom spore, nebojíme sa však ani riskovať a vstupovať komplikovaných vecí.Naozaj potrebujete dôvod? Tak kliknite


2% z daní

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou Spotrebiteľského Centra a pomáhať so zmenou k lepšiemu.

Celé 2% zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec – na ochranu Vašich práv. Tie priamo či nepriamo chránime aj vtedy keď o tom ani netušíte. Robíme to tak, že sústreďujeme pozornosť občanov, spolupracujúcich organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby občanov našej krajiny, ktoré považujeme za kľúčové.

Napríklad v roku 2017 sme okrem iného spustili aj iniciatívu za novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách.

Sme presvedčení o tom, že usilovať sa o férovosť v zmluvných vzťahoch, bezpečné produkty a potraviny v dostatočnej kvalite alebo hoci len požadovať základnú ústretovosť pri reklamáciách je normálne a prirodzené.

Ak si myslíte to isté, pridajte sa k nám aj vy a prispejte svojou troškou k lepšiemu Slovensku. Ďakujeme!

Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov:
Obchodné meno (názov): Spotrebiteľské Centrum
Sídlo: Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 422 497 08


Overiť registráciu na 2 percenta Overiť registráciu združenia v registri MV SR


Ak ste zamestnancom…

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Ak ste fyzickou osobou…

Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.

Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 % resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Spotrebiteľskom Centre .

Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám darovali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.


Ak ste právnickou osobou…

Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

Poukázať 1 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

Poukázať 2 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje o Spotrebiteľskom Centre , ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.

Ak súhlasíte s tým, aby nám boli oznámené údaje darcu (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumy, ktoré ste poukázali.

Časté otázky

1Prečo by som mal podporovať činnosť Spotrebiteľského Centra?
Pretože:
  • sa s nami môžete bezplatne poradiť so svojim spotrebiteľským problémom telefonicky, online i osobne
  • pomáhame riešiť problémy s predávajúcimi mimosúdne a keď sa nedá dohodnúť, tak zastupujeme spotrebiteľov v súdnych sporoch
  • na odstúpenie od zmluvy môžete bezplatne používať našu pomôcku
  • si môžete nechať bezplatne skontrolovať svoju zmluvu vrámci projektu ZmluvnéPodmienky.sk
  • presadzujeme zmeny zákonov v prospech bežných ľudí
  • varujeme občanov pred podvodnými webovými stránkami
  • ... nikdy neviete kedy nás budete potrebovať
2Dokedy môžem darovať 2% zo svojich daní?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tlačivo bude dostupné z finančnej správy na začiatku roka 2018.

Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2018.

POZOR! Vyhlásenie je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

3Na aké činnosti potrebujete dobrovoľníkov?
Elektronická Podateľňa