Pomôžte nám chrániť Vaše spotrebiteľské práva


Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou, ktorá sa usiluje o zlepšenie ochrany spotrebiteľov a vymožiteľnosť spotrebiteľských práv bez akéhokoľvek vplyvu politických strán, ekonomicky činných subjektov, náboženstiev či ideológii.

Štát Spotrebiteľské Centrum n.o. diskriminuje. Napriek tomu, že svojou činnosťou suplujeme služby štátu občanom musíme dbať o svoju finančnú nezávislosť.
Zistite viac o diskriminácii Spotrebiteľského Centra n.o.

Financovanie našej činnosti pozostáva zo získaných finančných prostriedkov od našich klientov za využívanie našich služieb a teda od Vás individuálnych darcov. Len vďaka tomu sa nám darí vykonávať činnosti na ochranu spotrebiteľov už od roku 2009.

Podporujú nás tiež ekonomicky činné subjekty, teda podnikatelia a to využívaním našich služieb podnikateľom a ich úhradou. Prv než prijmeme od firmy peňažný alebo nepeňažný dar vykonávame striktnú kontrolu toho, či prijatím daru neprídeme do konfliktu záujmov a podnikanie takejto firmy musí byť v prvom rade férové v akejkoľvek oblasti života.

Pre peňažné dary odporúčame používať platobný modul Darujme.sk, ktorý sa nachádza vpravo. Môžete taktiež využiť naše bankové spojenie uvedené v časti Kontakt.


Možnosti podpory


s-c.sk/Služby/Spotrebiteľom Využívaním našich služieb

Svoj návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu s predávajúcim alebo žiadosť o zastupovanie v súdnom konaní prijímame elektronicky prostredníctvom našej elektronickej podateľne. Naše služby tak môžete získať rýchlo a jednoducho.Naše služby spotrebiteľom

s-c.sk/Služby/Podnikateľom Odporúčaním služieb

Poradenstvo poskytujeme denne od 10.00 do 14.00 telefonicky, prostredníctvom poradenskej webstránky spotrebiteľská-poradňa.sk ale aj osobne v našej kancelárii.Naše služby podnikateľom Staňte sa našim partnerom

s-c.sk/Darujme Peňažným darom

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za "chrbtom".On-line darovanie cez systém Darujme.sk Platba Viamo na číslo 0950 40 30 21

s-c.sk/Obchod Nákupom v našom obchode

Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi sú niekedy poriadna kôpka nezmyslov. Aby ste poznali k čomu ste sa zaviazali a či sú vaše zmluvy v poriadku spustili sme službu na ich kontrolu.Intenzívne pripravujeme

férovýobchod.sk Nákupom v overených ešopoch

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za "chrbtom".Zobraziť férové obchody

Materiálna pomoc

Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi sú niekedy poriadna kôpka nezmyslov. Aby ste poznali k čomu ste sa zaviazali a či sú vaše zmluvy v poriadku spustili sme službu na ich kontrolu.Podmienky monitoringu zmlúv

s-c.sk/pracovne-ponuky Dobrovoľníckou službou

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za "chrbtom".Bez dobrovoľníkov sa nezaobíjdeme

s-c.sk/Závet Závetom

Darovaním zo závetu môžete podporiť Spotrebiteľské Centrum n.o. Osoba po ktorej sa má dediť nám môže svojou pozostalosťou pomôcť v rozvoji občianskej spoločnosti a pri obhajovaní ľudských práv.Ako darovať závetom?