Prispejte na ochranu svojich práv.
Podporte nás peňažne alebo svojim časom

Činnosť Spotrebiteľského Centra môžete niekoľkými spôsobmi.
Rozhodnutie už necháme na Vás.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Pomôžte nám chrániť Vaše spotrebiteľské práva

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou, ktorá sa usiluje o zlepšenie ochrany spotrebiteľov a vymožiteľnosť spotrebiteľských práv bez akéhokoľvek vplyvu politických strán, ekonomicky činných subjektov, náboženstiev či ideológii.

Na financovaní našich všeobecne prospešných činností participujú samotní spotrebitelia využívajúci naše služby a to buď príspevkom na úhradu časti nákladov, uhradením hotových nákladov (cestovného) alebo využívaním platených služieb. Len vďaka tomu sa nám darí vykonávať činnosti na ochranu spotrebiteľov už od roku 2009.

Podporujú nás tiež ekonomicky činné subjekty, teda podnikatelia a to buď využívaním služieb poskytovaných obchodníkom alebo priamou podporou. Prv než prijmeme od podnikateľského subjektu peňažný alebo nepeňažný dar vykonávame striktnú kontrolu toho, či prijatím daru neprídeme do konfliktu záujmov a podnikanie takejto firmy musí byť v prvom rade férové v akejkoľvek oblasti života. Za takúto firmu považujeme aj Websupport, ktorý bezplatne poskytuje The Hosting pre naše webové stránky.Prečo nás podporovať

O tom, čo všetko robíme pre občanov – spotrebiteľov nájdete na našich webových stránkach dostatok informácií z ktorých je zjavný náš záujem o spotrebiteľskú problematiku, odhodlanie brániť práva slabších a bojovať za utláčaných.

Máme síce radšej istotu úspechu v súdnom spore, nebojíme sa ani riskovať a vstupovať komplikovaných vecí.Naozaj potrebujete dôvod? Tak kliknite


2% z daní

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou Spotrebiteľského Centra a pomáhať so zmenou k lepšiemu.

Celé 2% zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec – na ochranu Vašich práv. Tie priamo či nepriamo chránime aj vtedy keď o tom ani netušíte. Robíme to tak, že sústreďujeme pozornosť občanov, spolupracujúcich organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby občanov našej krajiny, ktoré považujeme za kľúčové.

Napríklad v roku 2017 sme okrem iného spustili aj iniciatívu za novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách.

Sme presvedčení o tom, že usilovať sa o férovosť v zmluvných vzťahoch, bezpečné produkty a potraviny v dostatočnej kvalite alebo hoci len požadovať základnú ústretovosť pri reklamáciách je normálne a prirodzené.

Ak si myslíte to isté, pridajte sa k nám aj vy a prispejte svojou troškou k lepšiemu Slovensku. Ďakujeme!Dôležité informácie & pokyny pre darcov 2%


Využívaním & odporúčaním našich služieb

Na financovaní jednotlivých činností a projektov sa podieľajú samotní občania využívajúci naše služby.

Napriek tomu, že nami poskytované všeobecne prospešné služby si obyčajne vyžadujú odborné i kvalifikačné predpoklady poskytujeme ich spotrebiteľom bezplatne a bez akéhokoľvek nároku na odmenu avšak s podmienkou, že sa občan – klient spolupodieľa na úhrade časti našich nákladov, ktoré nám vzniknú s jeho zastupovaním v súdnom konaní a to buď jednorázovým (členským) príspevkom alebo úhradou faktúrovaných nákladov (cestovného).

Pomôcť nám môžu naši spokojní klienti odporúčaním našich služieb svojim priateľom a známym.

Ak ste správne zapálený a chcete v svojom okolí pomáhať staňte sa našim spolupracovníkom alebo dobrovoľníkom.Bez dobrovoľníkov sa nezaobídeme

Dobrovoľnícka služba je zväčša neplatená aktivita vykonávaná na základe slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia v prospech Spotrebiteľského Centra.

Úlohy dobrovoľníkov sú rôzne a vzťahujú sa najmä k sekundárnym činnostiam vykonávaných na diaľku, teda z domu prostredníctvom internetu ale aj priamo v teréne.

Väčšina úloh vykonávaných na diaľku je založená na jednoduchom intuitívnom princípe „Skopíruj“, „Vlož“ a „Odošli“. Úlohy vykonávané v teréne majú rovnaký princíp „Prines, Odnes, Vykonaj“ čo sa niekomu môže zdať nudné, ale buďte si istí, že sa nudiť nebudete.

Zábavu Vám počas práce ponúknuť nemôžeme avšak naopak môžete sa naučiť mnoho zaujímavých v živote potrebných vecí.

Staň sa súčasťou Spotrebiteľského Centra, pretože bez dobrovoľníkov by realizácia mnohých činností a projektov nebola vôbec možná.Chceš byť dobrovoľníkom? Nechaj nám na seba kontakt


Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti


Pomáhajte za života, aj po ňom

Spísaním poslednej vôle tzv. testamentu zabezpečte predovšetkým svojich blízkych a rodinu. Podporiť však môžete darom zo závetu aj Spotrebiteľské Centrum n.o.

Vďaka vášmu daru z pozostalosti môžeme veľa dokázať najmä v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a pri hájení ľudských a spotrebiteľských práv. Spísanie závetu (testamentu) nie je nič zložité.

Ak, je osoba po ktorej sa má dediť bez rodiny a napíše závet v prospech Spotrebiteľského Centra budeme môcť po nebohom dediť na základe tohto závetu.

Závet môžete spísať vlastnoručne, na stroji či počítači alebo s pomocou notára do zápisnice. Každá z foriem má zákonom predpísané pravidlá. Vlastnoručný závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou, musí byť podpísaný a musí v ňom byť deň, mesiac a rok, kedy ho závetca podpísal.

Pri závete napísanom na počítači treba mať zasa dvoch súčasne prítomných svedkov, pred ktorými závetca výslovne prejaví, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia musia tak ako závetca dokument podpísať a závet musí obsahovať aj údaje o nich. Opäť nesmie chýbať deň, mesiac a rok podpisu.

Závet do zápisnice spíše akýkoľvek notársky úrad. Okrem predídenia chybám má tento spôsob ešte ďalšiu výhodu – testament sa automaticky dostane aj do Notárskeho centrálneho registra závetov. Vyhotoviť závet vo forme notárskej zápisnice sa odporúča aj starším či nevládnym občanom, ľuďom s poruchami čítania a podobne. Notár na základe žiadosti môže vycestovať napríklad aj do nemocnice.

Ak sa rozhodnete závetom podporiť Spotrebiteľské Centrum pred návštevou notára nás prosíme kontaktujte

Istotu, že sa závet nestratí, a že bude platný získate, ak ho spíšete pred notárom do zápisnice. Za služby – vypracovanie závetu do zápisnice, ktorú notár uloží do Notárskeho centrálneho registra závetov sa platí. Základný poplatok za spísanie závetu podľa Notárskej komory sa začína na sume 44 eur s DPH, pričom pri komplikovaných úkonoch alebo presne stanovených podmienkach (napríklad časovo náročné, vykonávané mimo úradných hodín a podobne) môže byť aj vyšší.

Notárovi do úschovy možno dať aj doma napísaný závet. Pri uložení listiny do úschovy predstavuje poplatok 26,56 eura. Závet odovzdaný do úschovy notár rovnako ako závet spísaný do zápisnice zaeviduje v centrálnom registri.Pred navštívením notárského úradu nás kontaktujte

Časté otázky

1Prečo by som mal podporovať činnosť Spotrebiteľského Centra?
Pretože:
  • sa s nami môžete bezplatne poradiť so svojim spotrebiteľským problémom telefonicky, online i osobne
  • pomáhame riešiť problémy s predávajúcimi mimosúdne a keď sa nedá dohodnúť, tak zastupujeme spotrebiteľov v súdnych sporoch
  • na odstúpenie od zmluvy môžete bezplatne používať našu pomôcku
  • si môžete nechať bezplatne skontrolovať svoju zmluvu vrámci projektu ZmluvnéPodmienky.sk
  • presadzujeme zmeny zákonov v prospech bežných ľudí
  • varujeme občanov pred podvodnými webovými stránkami
  • ... nikdy neviete kedy nás budete potrebovať
2Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá dovŕši vek 15 rokov preferujeme však študentov gymnázií, stredných škôl s ekonomickým zameraním a vysokých škôl.

Z profilu našej činnosti pre svoje štúdium najviac vyťažia študenti odboru právo a ekonomických odborov.

Šikovným a odhodlaným poskytujeme študentské stáže.

3Na aké činnosti potrebujete dobrovoľníkov?
4Ako sumou vás podporili darcovia cez Darujme.sk?

Program Darujme.sk je nekomerčné platobné riešenie určené výhradne pre mimovládne neziskové organizácie.

Prostredníctvom Darujme.sk môžu občania podporovať naše aktivity ľahko, rýchlo a hlavne bezpečne. Môžete platiť kartou alebo platobným tlačidlom väčšiny bánk.

Cez Darujme.sk ste nás doposiaľ podporili sumou .

eSpotrebiteľ