Zistite aktuálny stav
svojej žiadosti o zastupovanie

Skontrolujte si stav žiadosti o zastupovanie on-line.
Všetko čo evidujeme k Vašej žiadosti o zastupovanie v našej elektronickej podateľni.

Čo sa deje s Vašou žiadosťou?


Stav svojej žiadosti o zastupovanie môžete zistiť 24/7 prostredníctvom tejto webovej stránky. Do formulára v pravej časti tejto stránky jednoducho uveďte číslo svojej žiadosti o zastupovanie a nechajte si vygenerovať výpis stavu žiadosti.

O niektorých administratívnych krokoch našich klientov emailovými notifikáciami neinformujeme. Je to z toho dôvodu, že pre Vás nemusia mať význam. Medzi takéto notifikácie patria kontroly údajov a opravné úkony. Z výpisu sa dozviete akúkoľvek naposledy vykonanú zmenu vašej žiadosti.

Do formulára vpravo napíšte identifikačné číslo svojej žiadosti o zastupovanie, ktoré pozostáva z 11 čísel a odošlite na spracovanie.

Budete presmerovaný na stránku generovania výpisu a následne po kliknutí sa Vám zobrazí výpis aktuálneho stavu vašej žiadosti.

* Povinné
    Táto otázka je povinná
    Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.


Elektronická Podateľňa