Zistite aktuálny stav
svojej žiadosti o zastupovanie

Skontrolujte si stav žiadosti o zastupovanie on-line.
Všetko čo evidujeme k Vašej žiadosti o zastupovanie v našej elektronickej podateľni.

Čo sa deje s Vašou žiadosťou?


Stav svojej žiadosti o zastupovanie môžete zistiť 24/7 prostredníctvom výpisu generovaného Google Tabuľkou. Tá sa vám otvorí po kliknutí na tlačidlo na konci tohto textu v novom okne.

Z dôvodu enormného vyťaženia Elektronickej podateľne aktuálne nie je možné zasielať notifikácie emailom. Je to z toho dôvodu, že pre Vás nemusia mať význam. Medzi takéto notifikácie patria kontroly údajov a opravné úkony. Z výpisu sa dozviete akúkoľvek naposledy vykonanú zmenu vašej žiadosti.

Do poľa C2 (farebne odlíšené) tabuľky zadajte číslo svojej žiadosti o zastupovanie a počkajte na spracovanie

.

Elektronická Podateľňa