Zastupovanie v konkurznom konaní
Rapid life životnej poisťovne


 

* Povinné
    Táto otázka je povinná

Neviete sa pohnúť ďalej?
Naši odborníci Vám ochotne poradia s vypĺňaním formulára cez telefón 0950 40 30 21 aj komunikačné aplikácie Viber alebo Messenger.

Po úspešnom odoslaní Vám v priebehu troch minút zašleme inštrukcie na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vypĺňaní formulára elektornickej podateľne v časti kontaktných údajov. Ak neobdržíte e-mail zrejme došlo k chybe pri spracovávaní, preto nás kontaktujte telefonicky.

Najnovšie správy


SC-MHSR_navrh-03-10-2017
Ponuku „vymazania“ tlačovej správy Ministerstva hospodárstva SR sme zrejme mali bez komentárov prijať a súhlasiť s ňou. Nič by sa tým však podľa nášho názoru nevyriešilo. Preto na návrh Ministerstva zaslal zakladateľ Spotrebiteľského Centra, Miroslav Antoňak nasledovnú odpoveď:Podľa môjho názoru jednoduché vymázávanie obsahu webu nie je riešením vzniknutej situácie (zák. Pokračovať v čítaní...
Okresný súd Považská Bystrica rozsudok zo dňa 27. júna 2017 vo veci 7Csp/102/2016 zaviazal poisťovňu k úhrade poistného plnenia v sume 1491,70 eur spolu s 8,25% úrokom z omeškania ročne od 23.2.2014 do zaplatenia a taktiež nášmu klientovi priznal 512,64 eur ako zadosťučinenie. Samozrejme súd zaviazal poisťovňu Rapid life k Pokračovať v čítaní...
V registri účtovných závierok je zverejnená mimoriadna závierka spoločnosti k 30. júnu 2017 aj s takzvaným záporným názorom nezávislého auditora. Mimoriadnu závierku vypracovala nútená správkyňa Irena Sopková. Podľa zverejených dát (zdroj: Register Účtovných závierok) má spoločnosť majetok v hodnote približne 1,2 milióna eur, ale záväzky necelých 22 miliónov, vykazuje tak vlastný Pokračovať v čítaní...
spotrebitelske-centrum-tune-rapid-life
Ani po dvoch mesiacoch, odkedy sa zistilo, že košická poisťovňa Rapid life má miliónové dlhy, jej klienti nevedia, či ešte niekedy uvidia svoje peniaze. Riešením by mal byť konkurz, ktorý však stále nebol vyhlásený a začať sa môže omnoho neskôr, ako sa pôvodne čakalo. Tisíce šanónov Vyhlásenie konkurzu v súčasnosti brzdia dve veci. Pokračovať v čítaní...

Vaše časté otázky

Nemôžem sa dostať ďalej v čom je problém?
Niektorá z povinných položiek s preddefinovaným formátom nie je uvedená správne. Skontrolujte preto polia s číslami a odstráňte medzery z konca riadku.
Ďalej skontrolujte polia s dátumami. Tie majú obsahovať iba dátum v tvare napr. 01.01.1999. Oddeľovacím znakom je bodka.
Poslednou položkou na kontrolu je pole s uvedením sumy sporu. Peňažnú hodnotu je uveďte číslom na dve desatinné miesta. Oddeľovacím znakom je čiarka. Správny tvar poľa je teda: 1234,56 bez akýchkoľvek medzier a ďalších znakov.
Prečo požadujete úhradu 25 eurového príspevku?
Sme súkromná organizácia založená na ochranu práv spotrebiteľov. Štát na našu činnosť neprispieva rozpočtom vyčleneným na ochranu spotrebiteľov ba naopak diskriminuje subjekty na základe právnej formy – dáva peniaze iba občianskym združeniam, my sme nezisková organizácia založená podľa iného zákona.
Či chceme alebo nie s každým jedným klientom, ktorého zastupujeme, nám vznikajú náklady. Sú to možno na pohľad pre vás nepodstatné veci avšak už odoslaním formulára je pre nás klient „nákladom“, keďže za prevádzku podateľne platíme mesačne viac ako 200 eur. Rad radom takto môžeme vymenovávať všetky náklady, ktoré súvisia s Vašim zastupovaním.
Dôležité však je uviesť, že naše náklady sú vaše trovy, ktoré v súdnych sporoch uplatňujeme a Vám sa po úspešnom ukončení súdneho procesu priznajú a vyplatia v plnej výške.
Tento príspevok nie je – ani nikdy nebol odmenou za naše služby, tie sú bezplatné.
Čo robiť, ak mám na svoje rodné číslo viac zmlúv?
V druhej časti formulára elektronickej podateľne prosíme vyberte „Áno, mám viac poistných zmlúv na svoje rodné číslo“. Budete tak môcť pridať až tri poistné zmluvy uzatvorené na svoje rodné číslo. Ak, máte viac ako tri poistné zmluvy prosíme kontaktujte nás telefonicky.