Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná

 

Na emailovú adresu uvedenú v žiadosti práve odosielame správu s inštrukciami.

Riaďte sa pokynmi uvedenými v emailovej správe.

V prípade, ak používate emailovú adresu na @azet.sk alebo iných bezplatných službách skontrolujte si taktiež SPAM priečinok resp. priečinok nevyžiadanej pošty.

 
Elektronická Podateľňa