Zastupovanie v konkurznom konaní
životnej poisťovne Rapid life

Spotrebiteľov zastupujeme v súdnych sporoch, exekučných konaniach
a chránime ich práva, ekonomické záujmy i obydlia.

Oznamujeme Vám, že Spotrebiteľské Centrum dňa 28. februára 2018 ukončilo príjem nových žiadosti o zastupovanie v konkurznom konaní životnej poisťovne Rapid life a.s..

Ak, ste nevyužili naše služby odporúčame vám sa do konkuzru prihlásiť prostredníctvom advokáta alebo svojpomocne. Ako podať prihlášku sa dočítate v tomto článku.

Našou prioritou sú nami zastupovaní klienti, preto sa na nás s dodatočnými žiadosťami či poradenstvom súvisiacim s konkurzom Rapid life životná poisťovňa do 15. marca 2018 neobracajte.

Spotrebitelia, ktorí sa obrátili na nás so žiadosťou o zastupovanie v priebehu posledných dní by mali čo najskôr doručiť na našu adresu

  1. splnomocnenie s overeným podpisom
  2. kópiu poistnej zmluvy

 


Aktuálny stav svojej žiadosti o zastupovanie si môžete overiť online.


Informácie o kauze

Spotrebiteľské Centrum od roku 2015 zastupovalo poistencov životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa), ktorím poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenia pre údajnú neplatnosť zmlúv.

Súdy v stovkách súdnych sporoch rozhodli o tom, že zmluvy medzi poisťovňou a poistencami boli uzatvorené platne a prikázali poisťovni vyplácať poistné sumy pri vzniku poistnej udalosti. Poisťovňa rozhodnutia súdov ignorovala.

V júni 2017 bola nad poisťovňou Rapid life zavedená nútená správa, vrámci ktorej sa zistili závažné nedostatky pri správe majetku poisťovne ako aj to,
že poisťovňa k poistným zmluvám nevytvárala technické rezervy.Viac o kauze Rapid life


Zdieľať
Kam ďalej?
Zdieľať
Elektronická Podateľňa