Elektronická
Podateľňa

Podajte návrh na mimosúdne riešenie sporu alebo požiadajte o zastupovanie
v spotrebiteľskom súdnom spore elektronicky.


Zastupujeme 1818 spotrebiteľov v sporoch s celkovou hodnotou 5 807 775,67 €


Ďalšie štatistiky


Vaša bezpečnosť je prvoradá. Údaje poskytnuté v Elektronickej podateľni preto chránime SSL EV certifikátmi, ktorých platnosť máte stále na očiach vďaka zelenej farbe adresného riadku.


Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na Úvod
Ďalej na Projekty
Zdieľať
Elektronická Podateľňa