Vďaka technológiam pracujeme rýchlejšie


Naša práca je založená na efektívnom využívaní elektronických služieb a moderných komunikačných prostriedkov.

Usilujeme sa čo najdôkladnejšie prispôsobovať a zjednodušovať všetky naše aplikácie tak, aby práca s nimi bola pre spotrebiteľov čo najjednoduchšia a pre nás čo najefektívnejšia.

Automaticky generovanými listinami potrebnými pre začatie mimosúdneho riešenia sporu alebo pre vaše zastupovanie v súdnom spore urýchľujeme našu prácu a nepriamo tak zvyšuje šancu k úspešnému vyriešeniu problému.

Naše on-line aplikácie sú založené na platforme Google Apps Script vďaka čomu môžeme spotrebiteľom garantovať bezpečnosť prenášaných informácií, dôvernosť komunikácie a maximálnu ochranu ich osobných údajov.


s-c.sk/podatelna
Riešime vaše problémy

Návrhy na začatie mimosúdnych riešení ako aj žiadosti o zastupovanie spotrebiteľov v konaní v súdnom konaní prijímame elektronicky prostredníctvom našej podateľne. Požiadať o naše služby môžete rýchlo a jednoducho.

Podmienky pre mimosúdne riešenie sporov
Podmienky pre zastupovanie v súdnom, exekučnom alebo rozhodcovskom konaní

spotrebiteľská-poradňa.sk
Bezplatne vám radíme

Poradenstvo poskytujeme denne od 10.00 do 14.00 telefonicky, prostredníctvom poradenskej webstránky spotrebiteľská-poradňa.sk ale aj osobne v Bratislave, Humennom a Nitre.

Podmienky poskytovania poradenstva


s-c.sk/odstupenie
Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za „chrbtom“.

Podmienky používania

zmluvnepodmienky.sk
Kontrolujeme zmluvy

Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi sú niekedy poriadna kôpka nezmyslov. Aby ste poznali k čomu ste sa zaviazali a či sú vaše zmluvy v poriadku spustili sme službu na ich kontrolu.

Podmienky monitoringu zmlúv


s-c.sk/e-gov
Školenia e-Government

Orgány verejnej moci, školy a iné právnické osoby učíme ako pracovať s elektornickými aplikáciami Ústredného portálu verejnej správy, podpisovať dokumenty elektronicky. Samozrejmosťou je, že vam aj nainštalujeme software.

Všeobecné zmluvné podmienky