Vďaka technológiam pracujeme rýchlejšie


Naša práca je založená na efektívnom využívaní elektronických služieb a moderných komunikačných prostriedkov.

Usilujeme sa čo najdôkladnejšie prispôsobovať a zjednodušovať všetky naše aplikácie tak, aby práca s nimi bola pre spotrebiteľov čo najjednoduchšia a pre nás čo najefektívnejšia.

Automaticky generovanými listinami potrebnými pre začatie mimosúdneho riešenia sporu alebo pre vaše zastupovanie v súdnom spore urýchľujeme našu prácu a nepriamo tak zvyšuje šancu k úspešnému vyriešeniu problému.

Naše on-line aplikácie sú založené na platforme Google Apps Script vďaka čomu môžeme spotrebiteľom garantovať bezpečnosť prenášaných informácií, dôvernosť komunikácie a maximálnu ochranu ich osobných údajov.