Malé úspechy veľkého významu

Na strane slovenských spotrebiteľov pri obhajovaní ich práv a záujmov sme stáli vždy počas celej našej histórie. Môžeme sa pochváliť nielen tými najväčšími kauzami či kolektívnymi spormi no aj tými najdôležitejšími výhrami, ktoré majú význam a zmysel pre každého jedného spotrebiteľa i v súčasnosti.

2010
Skryto spoplatnené registrácie – spotrebiteľ musí poznať cenu služby pred jej objednaním

Zastupovali sme tisícky spotrebiteľov v súdnych sporoch a v trestných konaniach voči firmám Pro Content s.r.o., Web Content s.r.o. či BIB Services s.r.o. Konanie bolo úspene ukončené v roku 2011 rozsudkom Okresného súdu v Poprade v znení, že zmluvy uzatvorené cez webové stránky nie sú platné a spotrebitelia nie sú povinný zaplatiť za registráciu na nich.

Viac informácii


2011
Podvodné e-shopy a zľavové portály

Zastupovali sme tisícky spotrebiteľov v súdnych sporoch a v trestných konaniach voči firmám Pro Content s.r.o., Web Content s.r.o. či BIB Services s.r.o. Konanie bolo úspene ukončené v roku 2011 rozsudkom Okresného súdu v Poprade v znení, že zmluvy uzatvorené cez webové stránky nie sú platné a spotrebitelia nie sú povinný zaplatiť za registráciu na nich.

Viac informácii


2012
Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2013
Za poplatok musí byť spotrebiteľovi poskytnutá protihodnota

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2013
Ručenie zmenkou za pôžičku je v rozpore s právom EÚ

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2014
Nesprávna plomba na merači automaticky neznamená, že došlo k neoprávnenému odberu

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2014
Banka nesmie účtovať poplatky do mínusu v neprospech spotrebiteľa, ak ten jej služby nevyužíva

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii


2015
Zrážky zo mzdy nemožno vykonávať na základe dohody

Odstúpiť od zmluvy s operátormi je možné aj bez pokút
Telekomunikačný operátori nemajú na paušálnu zmluvnú pokutu nárok. Rozhodlo niekoľko okresných súdov a potvrdil Krajský súd v Prešove. Telekomunikačný operátor nesmie uplatňovať voči spotrebiteľovi paušálnu zmluvnú pokutu.

Viac informácii