Nakupujeme s rozumom


Spotrebiteľské Centrum n.o. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná v prípade ich uhrádzania z verejných zdrojov, štátneho rozpočtu alebo prostriedkov EÚ uplatňovať postupy podľa § 8 zákona o 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o obstarávateľovi:

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia
Andyho Warhola 33, 068 01  Medzilaborce
IČO: 50166131
DIČ: 2120192965

Mob: +421 950 40 30 21
Email: obstaravanie @ spotrebitelskecentrum.sk (odstráňte medzery)
Web: www.s-c.sk/obstaravanie

Obstarávania


Momentálne neplánujeme žiadne nákupy z prostriedkov štátneho rozpočtu.