Výročné správy
o činnosti a hospodárení

Ročné vyhodnotenie činnosti neziskovej organizácie Spotrebiteľské Centrum.
Účtovná závierka hospodárenia. Vyhodnotenie projektov podporených zo štátneho rozpočtu.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Na počiatku bol poškodený občan

Na strane slovenských spotrebiteľov pri obhajovaní ich práv a záujmov sme stáli vždy počas celej našej histórie. Môžeme sa pochváliť nielen tými najväčšími kauzami či kolektívnymi spormi no aj tými najdôležitejšími výhrami, ktoré majú význam a zmysel pre každého jedného spotrebiteľa i v súčasnosti.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Kategórie zverejnených dokumentov

Účtovná závierka

Vyhodnotenie projektu


Prečo ich zverejňujeme

Spotrebiteľské Centrum a jeho organizačné zložky sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a dokumentmi ktorými sa riadi, koordinuje a organizuje upravuje činnosť Spotrebiteľského Centra ako vrámci organizácie tak aj navonok.

Zverejňovaním dokumentov chceme prispieť k transparentnosti Spotrebiteľského Centra a otvoreniu interných procesov drobnohľadu verejnosti.

Ak v našich dokumentoch nájdete chyby alebo nezrovnalosti budeme radi keď nás na ne upozorníte. Rovnako tak nás môžete kontaktovať aj v prípade, že niektorých z vami hľadaných dokumentov nenájdete zverejnený.


Vyhodnotenie projektu

Nami poskytované služby, realizované projekty a žiadne z našich činností nie sú podporované z štátneho rozpočtu ani fondov či grantov EÚ. Správy k realizovaným projektom preto nepovažujeme za potrebné zverejňovať.

eSpotrebiteľ