Dokumenty
& otvorené dáta

Oboznámte sa so Štatutom a podmienkami poskytovania jednotlivých služieb
Používajte naše otvorené databázy.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Na počiatku bol poškodený občan

Myšlienka vzniku Spotrebiteľského Centra sa zrodila v roku 2011 po úspešne ukončenom súdnom spore v kauze tzv. 60-eurových faktúr, v ktorej boli prevádzkovateľmi webových stránok požadované skryté úhrady za registráciu od novembra 2009, kedy sa táto kauza začala.

Pri riešení tejto kauzy sa ukázalo niekoľko závažných nedostatkov v oblasti ochrany spotrebiteľa a to najmä v tom, že na Slovensku napriek existencii niekoľkých desiatok spotrebiteľských združení, ktoré však nevykonávali činnosť alebo sa problematikou elektronického obchodu nechceli zaoberať.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Kategórie zverejnených dokumentov


Prečo ich zverejňujeme

Spotrebiteľské Centrum a jeho organizačné zložky sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a dokumentmi, ktorými sa riadi, koordinuje a organizuje upravuje činnosť Spotrebiteľského Centra ako vrámci organizácie tak aj navonok.

Zverejňovaním dokumentov chceme prispieť k transparentnosti Spotrebiteľského Centra a otvoreniu interných procesov drobnohľadu verejnosti.

Ak v našich dokumentoch nájdete chyby alebo nezrovnalosti budeme radi keď nás na ne upozorníte. Rovnako tak nás môžete kontaktovať aj v prípade, že niektorých z vami hľadaných dokumentov nenájdete zverejnený.


Spotrebiteľské Mediačné Centrum

Mediačné centrum je organizačnou zložkou Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou, ktorému bolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky udelené povolenie na výkon činnosti.


Spotrebiteľský klub

Občianske združenie Spotrebiteľský klub bolo založené Spotrebiteľským Centrom s cieľom budovať a udržiavať vzťahy so spotrebiteľmi, ktorým sme kedysi poskytli niektorú zo služieb alebo pomohli s riešením problému.

Členom klubu sa usilujeme vyjednávať výhodnejšie podmienky pri získavaní rôznych tovarov, výrobkov a služieb alebo vyjednať zľavy na nákupy aj bez otravných kartičiek.

eSpotrebiteľ