Napísať & odoslať správu
Ak chcete uložiť svoj postup, Prihlásiť sa do Googlu. Ďalšie informácie
* Povinné
Elektronický formulár používajte výhradne na kontaktné účely.
Zvyčajne na správy zaslané počas pracovných dní odpovedáme do niekoľkých minút od doručenia.
Napíšte identifikačné číslo žiadosti o zastupovanie, ktorej sa týka správa *
Vaša odpoveď
Prečítajte si upozornenie pred napísaním odkazu alebo správy, ktorú nám chcete odoslať *
Počas písania správy nepoužívajte ENTER ani riadky inak neoddeľujte. Jednoducho napíšte celý text správy ako súvislý obsah. Taktiež vás prosíme, aby ste do tohto poľa nekopírovali obsah emailov resp. iné správy. Spôsobuje to nefunkčnosť čo má za následok, že na vašu správu nebude zodpovedané.
Vaša odpoveď
Odoslať
Vymazať formulár
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento formulár bol vytvorený v doméne Spotrebiteľské Centrum. Ohlásiť zneužitie
 
 
eSpotrebiteľ