Zneužíva TV Markíza a Skylink svoje postavenie na trhu?

Televíziu Markíza, Dajto a Doma nebude možné od 01. januára 2017 sledovať cez digitálnu anténu ale iba prostredníctvom káblu, internetu či satelitu. Práve satelitné vysielanie Skylink […]

spotrebitelskecentrum-markiza-ako-naladit-skylink

spotrebitelskecentrum-markiza-ako-naladit-skylink

Televíziu Markíza, Dajto a Doma nebude možné od 01. januára 2017 sledovať cez digitálnu anténu ale iba prostredníctvom káblu, internetu či satelitu. Práve satelitné vysielanie Skylink televízia v reklamách odporúča.

Reklama Skylink hovorí, že zákazník dostane za jedno euro satelit, respektíve potrebné vybavenie vrátane inštalácie. Skutočnosť, že spotrebiteľ musí vopred uhradiť poplatok za konkrétny balík za prvé tri mesiace, pričom sa operátorovi upíše na dva roky sa už z reklamy nedozvie. Rada pre reklamu v zdôvodnení svojho stanoviska voči reklame Skylinku uvádza, že takáto interpretácia môže vyvolať mylný dojem, že ide o jediný náklad za službu.

„Priemerný spotrebiteľ nemusí automaticky vedieť a ani predpokladať, že k sledovaniu televízneho vysielania si musí k satelitu prikúpiť aj balíček programov od Skylinku. O to viac, že reklama je zameraná na nových zákazníkov, ktorí doposiaľ nemali skúsenosti so satelitným vysielaním a televízne vysielanie pravdepodobne sledovali prostredníctvom antény, čo si nevyžadovalo dodatočné náklady,“ uvádza v zdôvodnení Arbitrážnej komisie RPR.

Skylink na dodatočné náklady nijak v reklame neupozorňuje. Súčasťou spotu je len všeobecný odkaz na web operátora, ten však nemožno považovať za dostačujúci. Rada pre reklamu a je toho názoru, že zadávateľ nevenoval informovaniu o finančnej hodnote produktu dostatočnú pozornosť píše živé.sk v svojom článku.

Divák zaplatí dvakrát

Problémom podľa Antoňaka, je to, že televízia nehovorí v súvislosti s ukončením vysielania cez DVB-T celú pravdu. Z toho sú spotrebitelia, bežní diváci prirodzene zneistení. Pravdou je, že od 1. januára 2017 budeme za sledovanie kanálov televízie Markíza platiť dvakrát. Prvýkrát prevádzkovateľovi platformy, ktorý mu sprístupní televíziu a druhýkrát svojim drahocenným časom pri sledovaní reklám, kvôli ktorým samozrejme ten kanál neplatí.

Spotrebiteľ je tak postavený pred voľbu: Buď si nájdem prevádzkovateľa platformy, ktorá mi za poplatok sprístupní desiatky kanálov, ktoré možno ani nechcem, ale inú možnosť nemám, ak chcem pozerať kanály TV Markízy aj od nového roku. Alebo si jednoducho povie, že dá sa žiť aj bez Markízy, Doma a Dajto.

Zneužívajú svoje postavenie?

Spôsob šírenia digitálneho televízneho signálu anténou (DVB-T) by mal byť zachovaný až do roku 2021. Markíza sa však rozhodla od nového roka ukončiť terestriálne vysielanie údajne z dôvodu zvýšenia kvality sledovaných programov v HD. „Zvýšenie kvality nielen spôsobu ale i vysielacej štruktúry vítame, avšak za absolútne negatívne a neprijateľné považujeme jednostranné a podľa nášho názoru aj účelové odporúčanie služieb Skylink televíziou na webe, v reklamných spotoch alebo popup oknách počas vysielaných programov“ uviedol generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra, Miroslav Antoňak. Reklamný priestor venovaný Skylinku na webe televízie je iba na stránkach akonaladit.markiza.sk všetok ostatný reklamný priestor na markizáckom webe je venovaným iným produktom či službám.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže príkladmo vymenuváva niektoré z praktík, ktoré môžu byť nekalo-súťažné ako aj spôsoby zneužívania dominantného postavenia. Medzi najčastejšie patrí vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického vývoja na úkor spotrebiteľov či diskriminácia iných podnikov. Podľa neziskovky na ochranu spotrebiteľov, práve odporúčaním či už priamym alebo nepriamym prostredníctvom reklamných spotov služieb Skylink dochádza k diskriminácii menších národných či lokálnych poskytovateľov a šíriteľov digitálneho televízneho vysielania.

„Nakoľko máme dôvodné podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia televízie a satelitného šíriteľa televízneho signálu obrátili sme sa v záujme ochrany hospodárskej súťaže a ekonomických záujmov spotrebiteľov s podnetom na Protimonopolný úrad SR“ informoval Antoňak.

Voči praktikám Skylink ako aj proti zavedeniu servisného poplatku sa Spotrebiteľské Centrum v roku v roku 2013 niekoľko krát ohradilo a iniciovalo niekoľko podnetov. Skutočnosť, že spoločnosť sľubovala bezplatné poskytovanie svojich služieb sa neziskovke ani kontrolným orgánom nepodarilo preukázať.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!