Vyhodiť cenový výmer do koša sa nemusí vyplatiť

Vyhodiť cenové rozhodnutia do koša za elektrinu či plyn sa odberateľom nemusí vyplatiť.

Spotrebiteľské Centrum n.o.  upozorňuje, že vydané cenové rozhodnutia sú právoplatné a to i napriek odporúčaniu premiéra Róberta Fica ich vyhodiť do koša. Odberatelia sa tak môžu dostať do problémov. Oprava, zrušenie alebo zmena cenových rozhodnutí nie je jednoduchá záležitosť, tak ako sa to vládou deklarovalo.

Absolutistické, údajne nezávislé, postavenie Regulačného úradu bolo „zabetónované“ novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach z roku 2012. Opierajúc sa o tento zákon sú nové cenové rozhodnutia ÚRSO pre tento rok právoplatné. Nedá sa voči nim odvolať a dokonca ich nieje možné ani zmeniť mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Autoremedúra (rozhodnutie o odvolaní alebo zmene tým orgánom, ktorý rozhodnutie vydal) cenových rozhodnutí nie je možná.

Tento stav je možné zvrátiť jedine zmenou vyhlášky a následným konaním o zmene vydaných cenových rozhodnutí.

Do toho času sú však právoplatné a zrejme si ich dodávatelia energií budú aj vymáhať.

Zároveň upozorňujeme, že ÚRSO politiku fixných poplatkov zaviedol nielen pri elektrine a plyne. Zvýšenie poplatkov pocíti každý občan napojený na vodovodnú sústavu a to približne o 30 euro ročne za „vodomer“ bez ohľadu na reálnu spotrebu vody. Nato, že zavedenie fixného poplatku za vodomer ekonomicky zasiahne najmä tie rodiny, ktoré s vodou šetria sme upozorňovali ešte v júli 2016. Celkovú sumu za vodné a stočné tvorí podľa novej vyhlášky poplatok za spotrebovanú vodu, vodu odvedenú do kanalizácie a taktiež z poplatku za vodomer.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!