Podvodné a klamlivé elektronické obchody

V eshope blckdmnd.sk neodporúčame nakupovať

Nakupovanie v obchode s názvom podobným svetoznámej obchodnej značky nie vždy znamená, že nakupujete v zaručenom elektronickom obchode. Zistila to aj Katka, ktorá sa rozhodla odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar objednaný z e-shopu www.blckdmnd.sk. Neuveríte čo si majiteľka dovolila.

Spotrebitelske-Centrum_varuje-pred-blckdmnd-sk

Z návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporu vyplýva, že Katka 2 . januára 2017 zakúpila dva pánske svetre svojmu partnerovi. Nesedela veľkosť, a tak sa rozhodli tovar v zákonnej 14-dňovej lehote vrátiť. Približne po mesiaci v polovici februára bola zásielka prevzatá na pošte vo Zvolene. Šok nastal potom, čo eshop Kataríne oznámil, že tovar, ktorý vrátila bol „výrazným spôsobom poškodený. Poškodený bol nie len povrchovo, alebo bol poškodený aj samotný tovar. Povrch zásielky bol prederavený spolu s fóliami v ktorých sa nachádza oblečenie, nie je možné ho ďalej predať a bude musieť byť nahradený novým tovarom preto musíme znížiť kúpnu cenu, ktorú Vám navrátime o nahradenie tohto tovaru.“ Uvádza sa v emaily z eshopu – zámerne nepíšeme od predávajúcej.

Katarína požiadala o fotografie vrátených svetrov, načo jej eshop odpísal, že jej tovar môže na vlastné náklady zaslať, aby si ho prehliadla. Nato sa ako uvádza spotrebiteľka obrátila na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá jej oznámila, že prípad sa pokúsia prešetriť, ale že to vyzerajú byť podvodníci a finančná hotovosť jej zrejme nebude vrátená.

Prevádzkovateľ neznámy

V čase, keď Katarína objednávala tovar mala byť prevádzkovateľom elektronického obchodu bratislavská firma CMT Company s.r.o. so sídlom na Tomášikovej v bratislavskom Ružinove s prideleným identifikačným číslom organizácie: 35943271.

Spotrebitelske-Centrum_varuje-pred-blckdmnd-sk_fakturaSpotrebitelske-Centrum_varuje-pred-blckdmnd-sk_faktura

V obchodnom registri sa však spoločnosť CMT Company s.r.o. nikdy nenachádzala! Je možno pravdou, že firma s podobným názvom kedysi vlastnila tento obchod, avšak jedná sa o českú eseročku so sídlom v Prahe (Príloha v PDF).

Pri ďalšom preverovaní návrhu spotrebiteľky sme však zistili skutočného vlastníka predmetného identifikačného čísla organizácie. Podľa obchodného registra patrí IČO: 35943271 eseročke s názvom COMET s.r.o., ktorá zhodou okolností naozaj sídli v Úsvite avšak s predmetným elektronickým obchodom nikdy nič nemala, keďže sa venuje inej činnosti.

Na webe blckdmnd.sk sa v časti kontakt pod „korporátnymi informáciami“ uvádza živnostníčka Lenka Skruteková zo Zvolena. V zmysle našej legislatívy je možné vykonávať podnikateľskú činnosť len na základe živnostenského oprávnenia, a to má platné od 8. marca 2017. Okrem iného nemá totožné ani sídlo podnikania uvedené na kontaktnej stránke a v registri.

blckdmnd.sk v rozpore so zákonom

Jednou vetou všetko! Rozmenené na drobné je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi:

  • náležitosti tovaru,
  • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná;
  • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
  • adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
  • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Príbeh s dobrým koncom

Príbeh spotrebiteľky Kataríny sa skončil ako jeden z mála dobre. Dnes (pozn. 22. marca) jej bola kúpna cena tovaru slečnou Skrutekovou vrátená. Zo skúsenosti spotrebiteľov vieme, že v podobných prípadoch sa len málo kedy podarí získať naspäť kúpnu cenu.

Odporúčame nakupovať v overených elektronických obchodoch. Spotrebiteľské Centrum n.o. v priebehu nasledujúcich dní zverejní kompletný zoznam viac ako 12 tisíc skontrolovaných slovenských eshopov spolu s odporúčaniami a približnou mierou rizika, ktorej sa nákupom v tom ktorom obchode vystavujete.

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!