ÚRSO mení pravidlá trhu s elektrinou a plynom

Spotrebiteľ bude mať po novom aj právo na zaradenie jeho odberného miesta do výhodnejšej distribučnej sadzby.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ide meniť pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zemným plynom. Nové pravidlá by mali platiť od nového roka.

„Cieľom návrhu novej vyhlášky je zohľadnenie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe na trhu s elektrinou a trhu s plynom, s dôrazom na ochranu odberateľa elektriny a odberateľa plynu,“ zdôvodnil v návrhu vyhlášky svoje kroky regulátor.

V prospech ochrany odberateľa by sa mali optimalizovať niektoré lehoty a postupy pri zmene dodávateľa elektriny či plynu. Taktiež by sa mala upraviť periodicita platenia preddavkových platieb, náležitosti niektorých zmlúv ako aj možnosť dohodnúť si platenie preddavkových platieb aj pri dodávke elektriny do odberného miesta vybaveného inteligentným meracím systémom.

„Na základe praxe sa zosúlaďuje objednávanie objemu plynu v energetických jednotkách,“ dodal regulačný úrad.

Podľa novej vyhlášky, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní, preddavková platba pri odberateľoch v domácnosti bude pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške jednej jedenástiny platby za elektrinu či plyn určená podľa spotreby za predchádzajúce zúčtovacie obdobie.

Dodávateľ s domácnosťou sa môžu dohodnúť aj na zmene periocidity preddavkových platieb za predpokladu zmeny ceny energie alebo výšky jej odberu. Vyúčtovanie odberu energie sa bude vykonávať najmenej jedenkrát ročne formou vyúčtovacej faktúry.

Odberateľ bude mať po novom aj právo na zaradenie jeho odberného miesta do výhodnejšej distribučnej sadzby.

„Umožní to zaradiť odberateľa energií do najvýhodnejšej distribučnej sadzby podľa predpokladaného množstva a charakteru odberu elektriny,“ konštatoval regulátor. Definitívne sa budú pri plyne používať pri objednávaní dennej kapacity prepravy plynu megawatthodiny namiesto kilowatthodín.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!