Tlačové správy
& vyhlásenia

Dôležité informácie a upozornenia spotrebiteľom zverejňované cez média.
Informácie pre média.

Prispejte 1 € mesačne na ochranu svojich práv


Krátko o Spotrebiteľskom Centre

Myšlienka vzniku Spotrebiteľského Centra sa zrodila v roku 2011 po úspešne ukončenom súdnom spore v kauze tzv. 60-eurových faktúr, v ktorej boli prevádzkovateľmi webových stránok požadované skryté úhrady za registráciu od novembra 2009, kedy sa táto kauza začala.

Pri riešení tejto kauzy sa ukázalo niekoľko závažných nedostatkov v oblasti ochrany spotrebiteľa a to najmä v tom, že na Slovensku napriek existencii niekoľkých desiatok spotrebiteľských združení, ktoré však nevykonávali činnosť alebo sa problematikou elektronického obchodu nechceli zaoberať.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Aktuálne sa venujeme riešeniu týchto kolektívnych sporov


Tlačová správa

Plány cestovných kancelárií na to, že svojim klientom namiesto peňazí za zrušené zájazdy poskytnú iba poukaz narazili na odpor. Klienti poukazy nechcú, obávajú sa o svoje peniaze i spotrebiteľské práva. Spisujú petíciu.


Tlačová správa

Spotrebiteľské Centrum vníma poskytovanie poukážok cestovnými kanceláriami za zrušené zájazdy ako nevýhodné a v neprospech spotrebiteľov.


Tlačová správa

Štát znemožňuje spotrebiteľom plniť si svoje záväzky. Prijatím lex korona, o odklade splátok úveru, ich teraz trestá dvojitým úročením.


Tlačová správa

Spotrebiteľské organizácie žiadajú ministra financií, aby rozhodnutie upustiť od zverejňovania neprávoplatných rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska prehodnotil.


Tlačová správa

Okresný súd Košice I. dnes (18.01.2018) začal konkurz životnej poisťovne Rapid life. Spotrebiteľské Centrum uplatňuje práva spotrebiteľov v súdnych sporoch voči životnej poisťovni od roku 2016 […]


Tlačová správa

Nútená správa nad Rapid life končí, zápis v obchodnom registri dodnes nie je


Tlačová správa

Spotrebitelia vyzývajú NBS k zverejneniu informácii ohľadom majetku životnej poisťovne Rapid life


Tlačová správa

Po dvoch rokoch sú v parlamente opäť otvorené tzv. dobrovoľné dražby. Návrh novely Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách predložili v máji poslanci zo strany Sme Rodina.


Tlačová správa

Presne pred rokom (11.01.2016) bola otvorená bezplatná spotrebiteľská poradňa v Ružinove . Tá je prevádzkovaná vďaka spolupráci Miestneho úradu Bratislava – Ružinov a neziskovej organizácii Spotrebiteľské Centrum. […]


Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na: O organizácii
Zdieľať
eSpotrebiteľ