Tlačové správy
& vyhlásenia

Dôležité informácie a upozornenia spotrebiteľom zverejňované cez média.
Informácie pre média.

Prispejte 1 € mesačne na ochranu svojich práv


Krátko o Spotrebiteľskom Centre

Myšlienka vzniku Spotrebiteľského Centra sa zrodila v roku 2011 po úspešne ukončenom súdnom spore v kauze tzv. 60-eurových faktúr, v ktorej boli prevádzkovateľmi webových stránok požadované skryté úhrady za registráciu od novembra 2009, kedy sa táto kauza začala.

Pri riešení tejto kauzy sa ukázalo niekoľko závažných nedostatkov v oblasti ochrany spotrebiteľa a to najmä v tom, že na Slovensku napriek existencii niekoľkých desiatok spotrebiteľských združení, ktoré však nevykonávali činnosť alebo sa problematikou elektronického obchodu nechceli zaoberať.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Aktuálne sa venujeme riešeniu týchto kolektívnych sporov


Okresný súd Košice I. dnes (18.01.2018) začal konkurz životnej poisťovne Rapid life. Spotrebiteľské Centrum uplatňuje práva spotrebiteľov v súdnych sporoch voči životnej poisťovni od roku 2016 […]


Nútená správa nad Rapid life končí, zápis v obchodnom registri dodnes nie je


Spotrebitelia vyzývajú NBS k zverejneniu informácii ohľadom majetku životnej poisťovne Rapid life


Po dvoch rokoch sú v parlamente opäť otvorené tzv. dobrovoľné dražby. Návrh novely Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách predložili v máji poslanci zo strany Sme Rodina.


Presne pred rokom (11.01.2016) bola otvorená bezplatná spotrebiteľská poradňa v Ružinove . Tá je prevádzkovaná vďaka spolupráci Miestneho úradu Bratislava – Ružinov a neziskovej organizácii Spotrebiteľské Centrum. […]


Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na: O organizácii
Zdieľať
Elektronická Podateľňa