08. 06. 2016

Žitňanská nesúhlasí so silnejúcim tlakom na ochranu spotrebiteľa

L. Žitňanská na otázku z pléna odvetila, že nesúhlasí s neustále silnejúcim tlakom na ochranu spotrebiteľa.
Elektronická Podateľňa