31. 10. 2016

Komentár: Upomínacie konanie ohrozuje spotrebiteľov

Prvým júlovým dňom sa začali súdne spory viesť podľa civilného sporového poriadku, ktorý je označený ako zákon č. 160/2015. Napriek tomu, že ho tak povediac v praxi ešte nebolo možné dostatočne overiť Ministerstvo spravodlivosti SR nám uvarilo hneď jeho technické riešenie a dokonca nie novelou ale samostatným zákonom s výrečným názvom o upomínacom konaní.
01. 03. 2016
SPIS_podomovy-predaj-energie-smejdi_1000

Dobrovoľná dražba nemusí byť vždy platná

Zákon o dobrovoľných dražbách upravuje neplatnosť dražby, pričom ju súd môže vysloviť len na základe návrhu – žaloby o neplatnosť dražby - osoby, ktorá tvrdí, že porušením zákona bola dotknutá na svojich právach.
Elektronická Podateľňa