01. 08. 2016
Naše stránky budú vďaka Let’s Encryp bezpečnejšie

Naše stránky budú vďaka Let’s Encryp bezpečnejšie

Webové stránky Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie budú vďaka Let’s Encrypt bezpečnejšie. Pou­ží­vateľom našich stránok to zvýši súkro­mie a bez­peč­nosť nimi odosielaných dát. Na doméne www.spotrebitelskecentrum.sk sme 01.08.2016 […]
Elektronická Podateľňa