09. 02. 2016

Podvody s vratkami pokračujú

Plynové vratky sú určené všetkým odberateľom zemného plynu bez ohľadu na to, s ktorým dodávateľom máte uzatvorenú zmluvu.
Elektronická Podateľňa