29. 11. 2016

Záujemcovia o úver by mali byť pred Vianocami ostražití

Objem spotrebiteľských úverov, ktorý sa za posledné roky poskytol, nepretržite narastá. Celý objem nesplatených úverov v roku 2008 predstavoval približne štyri miliardy, dnes sme sa dostali na celkovú úroveň šiestich miliárd eur.
Elektronická Podateľňa