Ministerstvo hospodárstva SR

diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

V zmysle zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ktorým sa pri výkone našej činnosti riadime sa za „združenie“ považuje akákoľvek právnická osoba založená alebo zriadená za účelom ochrany spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá Ministerstvu niekoľko povinností a upravuje činnosť subjektov – združení – v zmysle právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Ministerstvo má v zmysle platného zákona tieto subjekty podporovať.

Ministerstvo sa rozhodlo, že subjekty bude podporovať podľa zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 71/2013. Podľa tohto zákona však Ministerstvo podporí iba občianske združenia, ktoré nevykonávajú žiadnu inú činnosť. Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou.

Sme presvedčení o tom, že ministerskí úradnici o tomto „lapsuse“ vedeli a i napriek tomu, že zákon č. 71/2013 bol v roku 2016 novelizovaný nevykonali nápravu, ktorá spočíva iba v odstránení jedného slova v § 6 ods. 2 dotačného zákona.

Na tomto základe musíme s poľutovaním konštatovať, že Ministerstvo hospodárstva SR (Štát) diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o., ako jedinú neziskovú organizáciu založenú za účelom ochrany spotrebiteľov.

Činnosť Spotrebiteľského Centra n.o. je priamo závislá od Vašej pravidelnej podpory, bez ktorej nebude možné zabezpečiť poskytovanie našich služieb. Pridajte sa k nám alebo nás podporte peňažne.

16. 06. 2020
MHSR

Ministerstvo hospodárstva zabúda na spotrebiteľské združenia

Stav ochrany a vymožiteľnosti práv slovenských spotrebiteľov je alarmujúci, upozorňuje Spotrebiteľské Centrum.
07. 10. 2017
SC-MHSR_navrh-03-10-2017

Ministerstvu sa nepáči, že Rapid life zneužíva náš spor

"Životná poisťovňa Rapid life sa snaží využiť náš spor vo svoj prospech v platenej reklame na sociálnej sieti Facebook, čo podľa nás nie je v poriadku a nepáči sa nám to" vyplýva z emailovej správy komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva zo dňa 03. októbra 2017.
09. 04. 2017

Rozhodnite o budúcnosti Spotrebiteľského Centra n.o.

V uplynulých rokoch sme úspešne realizovali niekoľko projektov sami, ako sa hovorí "na vlastnú päsť" a z vlastných zdrojov bez akejkoľvek podpory zo štátnych peňazí. Teraz o našej budúcej činnosti môžete rozhodnúť aj vy. Povedzte nám, ktoré naše služby by ste v budúcnosti chceli využívať alebo priamo sa podieľať na ich realizácii.
13. 03. 2017
spotrebitelske-centrum-kanoczova-humenne

Naháňajú podvodníkov z nebankoviek či šmejdov. Prečo im štát dáva len pár eur?

Spotrebiteľské združenia sa sťažujú, že ich štát dokonca diskriminuje. Spotrebiteľské Centrum sa o dotáciu nemohol uchádzať len preto, že je neziskovkou a nie občianskym združením. Ministerstvo hospodárstva však dáva dotácie iba občianskym združeniam.
08. 02. 2017
SPIS_tipos_dar-oz-Nahlas

Štátny Tipos prispel na ochranu spotrebiteľov, stala sa z toho politická antikampaň

Kampaň pre spotrebiteľov za osemtisíc eur nezaznamenali ani združenia, ktoré sú v oblasti spotrebiteľských práv etablované. Spotrebiteľské centrum ani Združenie slovenských spotrebiteľov o občianskom združení Nahlas nikdy nepočuli.
03. 02. 2017

Ministerstvo vaše otázky ignoruje

Spotrebiteľov majú informovať o ich právach. Povinnosť vyplývajúcu zo zákona Ministerstvo hospodárstva SR ignoruje. Na otázky občanov neodpovedá.
31. 01. 2017
SPIS_Spotrebitelske+centrum_zmeny-v-cinnosti-spotrebitelska-poradna

Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra n.o. od 01. februára

Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie pocítia od 01. februára spotrebitelia i úradníci.
eSpotrebiteľ