15. 03. 2020
Spotrebiteľský Ombudsman

Slovenskí spotrebitelia budú mať svojho ombudsmana

Svetový deň spotrebiteľských práv (15. marec 2020) má spotrebiteľov viesť k udržateľnej spotrebe a zodpovednej voľbe pri nakupovaní. Slovenským spotrebiteľom s tým bude pomáhať ombudsman.
eSpotrebiteľ