20. 11. 2015

Nebezpečná bábika Sofia plná ftalátov

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku: Bábika […]
eSpotrebiteľ