03. 03. 2016

Dohoda o vyplnení zmenky je neprijateľná zmluvná podmienka

Bratislavský okresný súd naplnil európske právo a poskytol ochranu spotrebiteľovi v exekučnom konaní Okresný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozsudku […]
Elektronická Podateľňa