28. 04. 2016

Reštaurácie a jedálne musia zákazníka informovať o pôvode hydiny

Povinnosť poskytovania informácie o pôvode hydinového mäsa legislatívne ošetruje nariadenie Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má záujem zvýšiť kvalitu potravín v jedálňach […]
Elektronická Podateľňa