08. 06. 2016
spis_rapid-life-kosice

Poistné zmluvy UDP-K sú platné. Rapid Life poistné vyplatiť musí. (Analýza)

Sadzby poistného, ich kalkulácie, ani pojem tabuľky pravdepodobnosti všeobecne záväzný právny predpis (ani zákon o poisťovníctve, ani Občiansky zákonník) priamo nedefinuje, ale ponecháva ich definíciu na […]
Elektronická Podateľňa