Pohotovosti nezaplatím už ani cent

Informačná spotrebiteľská kampaň Spotrebiteľského Centra

Cieľom kampane je informovať spotrebiteľskú verejnosť o špekulatívnych praktikách nebankových subjektov, ktoré sa pod rôznymi zámienkami chcú dopracovať k tomu, aby klient – dlžník splácal či skôr preplácal poskytnutú pôžičku niekoľko násobne krát.

Občan po registrácii sa do kampane bezplatne získa rady a odporúčania ako sa voči nekalým praktikám nebankoviek brániť súdnou cestou a to najmä v prípadoch ak:

  • je voči nemu vedená exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku,
  • mu sú vykonávané zrážky zo mzdy na základe dohody,
  • súhlasil so splátkovým kalendárom alebo iným spôsobom uznal dlh,
  • uzatvoril zmenku pri podpise zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
  • nebankovka od neho alebo jeho rodinných príslušníkov požaduje ďalšie platby.

Registruj sa do kampane BEZPLATNE

12. 02. 2017
SPIS_Pohotovost_Exekucna_zapisnica_Kruty_exekucia

Zápisnica od exekútora Krutého má občanov zastrašiť aby zaplatili

Praktiky súdneho exekútora Rudolfa Krutého pri vymáhaní pohľadávok pre nebankovku POHOTOVOSŤ s.r.o. vyvolávajú pochybnosti i keď možno niesu priamo v rozpore so zákonmi. Aktuálne sa snaží občanov vystrašiť tak, aby platili dobrovoľne.
30. 11. 2016

Nebankovka Pohotovosť nikdy nebola fér! Je naivné si myslieť, že bude pri svojom odchode

Nebanková spoločnosť Pohotovosť, ktorá o tri týždne odíde zo Slovenska a prestane ľuďom poskytovať pôžičky, sa na poslednú chvíľu snaží získať peniaze. Ľuďom na celom Slovensku […]
19. 10. 2016

Vzdala to už aj nebankovka POHOTOVOSŤ

Po 23. decembri 2016 nebude nebankovka POHOTOVOSŤ, s.r.o. na Slovensku poskytovať spotrebiteľom úvery.
23. 09. 2016
exekucia-new-kópia

Novela exekučného poriadku garantuje jednoduchší odklad exekúcie

Vláda včera schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. […]
28. 08. 2016

Nenechajte sa okrádať nebankovkami. Žiadajte si peniaze späť!

Pôžičkové a inkasné spoločnosti požičiavali a ešte aj teraz požičiavajú spotrebiteľom peniaze za podmienok odporujúcich zákonu. Od spotrebiteľov nebankovky často požadujú a nelegálne vyberajú rozličné úhrady […]
21. 07. 2016
pohotovost-zmenka

Pohotovosť používala nekalé praktiky a klamala spotrebiteľov. Právoplatné!

Konaním nebankovky Pohotovosť sú naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania alebo opomenutia. Pohotovosť predložením klamlivých informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyvolá […]
27. 06. 2016

Pohotovosť opäť podvádza a zavádza svojich klientov

POHOTOVOSŤ s.r.o. uvádza vrámci jedného zmluvného vzťahu dve rozdielne RPMN. Výška odplaty z pôžičky je podľa Zmluvy o úvere “iba” 28,00 % avšak podľa Dohody o splátkach až vo výške 272,69%.
01. 03. 2016

Ak ručíte zmenkou za pôžičku, môže byť Vaša exekúcia zastavená

Jozef z Kežmarku si požičal od nebankovky 600 eur. Podpísal jej však zmenku na 1 150 eur, čím sa zaviazal, že spoločnosti do roka splatí požičanú sumu aj s vyše 91-percentným úrokom. Kežmarčan ale peniaze nedokázal vracať, a tak po piatich rokoch mal na krku exekútora. Dlžoba sa vyšplhala na 7 800 eur. Takýchto prípadov sú na Slovensku tisícky. V týchto dňoch ich súdy preverujú a návrhy na exekúcie zastavujú. V prospech spotrebiteľov.
01. 10. 2015

Pohotovosť znovú požičiava peniaze. S požehnaním NBS

Len niekoľko dní (09.09.2015) po zavedení nových pravidel pre reguláciu nebankových subjektov, regulátor udelil povolil požičiavať peniaze spotrebiteľom aj spornej Pohotovosti.
eSpotrebiteľ