20. 07. 2016

Výsledky kontrol okien sú alarmujúce!

Výsledky kontrol 225 druhov okien, ktoré vykonala SOI sú alarmujúce. Osem druhov okien zakázali predávať. Najčastejším porušením zákona bolo nevydanie vyhlásenia o parametroch alebo jeho vydanie v inom ako štátnom jazyku.
Elektronická Podateľňa